« چرا ایرانی عقب مانده شد و عقب مانده باقی مانده است | Main | علم بهتر است یا نفت؟ - توماس فریدمن »

ناسیونالیسم سلسله پهلوی

 

 ناسیونالیسم سلسله پهلوی

در دوره پهلوی حکومت سعی کرد که ملایان را از قدرت دور کند و بتنهایی قدرت حکومتی را در دست بگیرد.بنابراین دیگر شاه تاج را از ملا بعنوان قداست حکومتش و یکی بودن دین و دولت دریافت نمیکرد بلکه فقط بنا بر قدرت خودش تاج بر سر میگذاشت.ملایان از دادگستری اخراج شدند و دادگستری عرفی جایگزین آن شد. تحصیلات مردم از حوزه نفوذ روحانیت خارج شد و بمدارس دولتی سپرده شد.

اخراج ملایان از دادگستری و دانش آموزی مردم مسئله ای را حل نکرد زیرا نیروهای اسلامیستی و مرتجعین اطراف حکومت پهلوی هر دو ارتجاعی و ضد ملت بودند و هر دو راه پیشرفت مشروطیت را که همان دمکراسی و مدرنیته است سد کرده اند

علیرغم کوششهای پهلوی شاهنامه خوانی با مراسم عاشورا جایگزین شد و این بسی تعجب انگیز است که چرا در اوج تبلیغات ناسیونالیستی پهلوی این جایگزینی صورت گرفت؟ بنظرم جوابش این است که ناسیونالیسم پهلوی با حرکتهای ارتجاعی رضا شاه از بستر پیشروانه مشروطیت جدا شد و رویه ارتجاعی و استبدادی بخود گرفت.مردم هم در تقابل با این حرکات بسوی نیروهای دیگر ارتجاعی یعنی ملایان و اسلامیستها کشیده شدند.زیرا این ناسیونالیسم غیر واقعی و رومانتیک و غیر علمی بود مثل کورش بنیان گزار حقوق بشر و یا نژاد اریایی ایرانیان که با علم ژنتیک هم خوانی ندارد.این ناسیونالیسم بر علیه زبان و فرهنگ قومیتهای ایرانی بود و بدروغ زبان فارسی را که زبان منطقه ای از بنگال تا آناتولی بود بعنوان زبان فقط ایرانی قالب میکرد.  در صورتی که زبان فارسی کنونی زبان وارداتی از شرق ایران است و هیچگاه مردم ما به آن زبان صحبت نمیکردند و همیشه بزبان اقوام ایرانی در داخل کشور صحبت میشده است .بعد از اسلام زبان دولتی و دیوانی فارسی بوده است ولی مردم فارسی صحبت نمیکردند و هر منطقه ای از ایران زبان بومی خود را داشت .

راستی چقدر بین تصاویر شبیه سازی شاهنامه و عاشورا شباهت وجود دارد.ریا کاری رضا شاه و خاندان پهلوی رستم را بپای امام حسین قربانی کرد

راستی این چه نوع ناسیونالیستی بود که مراسم شاهنامه خوانیش از بین رفته است و حتی در زمان خود حکومت هم مراسم عاشورا با شکوه تر و همگانی تر از شاهنامه خوانی اجرا میشد؟ چرا  بعضی ها نمیخواهند پوچ بودن و رومانتیک و ضد علمی بودن ناسیونالیسم پهلوی را بپذیرند؟ بختیاری و دیگران اقوام ایرانی در زمانی که تفریحات همگانی نبوده است شاهنامه خوانی میکرده است. ولی بعد از پهلوی در شهرهای بزرگ کسی شاهنامه را نمیشناسد مگر این که با تبلیغات و اشعار جعلی همان اشعار را بنام فردوسی اصلی در واقع فردوسی جعلی و ایدئولوژیک را فردوسی اصلی رنگ کرده و بمردم فروخته اند مثل
چو ایران نباشد تن مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
بقیه اشعار جعلی شاهنامه را در لینک زیر ببینید

 

 

 

در زیر میتوانید عکسی از دکتر داود منشی زاده بنیان گزار حزب فاشیستی سومکا را ببینید.این مرتجع از سبیل هیتلری هم نگذشته است تا خود را بشکل هیتلر بیآراید

داوود منشی‌زاده استاد ادبیات دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ بود. وی همچنین به دلیل همکاری با نیروهای اس اس در نبرد برلین زخمی شد.داوود منشی‌زاده عامل موثری در ارتباط بین آلمان نازی و ایران بود.حزب سومکا علاوه بر عضوگیری از دانشگاه‌های ایران دوام زیادی نداشت، گفته می‌شود رضاشاه نیز در یک دوره به این حزب کمک مالی کرده است.

گروه به طور عمده از ملی‌گرایان تشکیل شده بود.اما بسیاری از رفتارهای اعضای حزب از حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان برگرفته شده بود، مانند سلام به سبک حزب نازی.نشان سواستیکا و رنگ‌های سیاه و سفید به عنوان رنگ‌ها و نشان حزب برگزیده شده بودند، با این حال اعضای حزب به شاه نیز احترام می گذاشتند

ایدئولوژی سومکا برپایه همان شعارهای نازی‌ها بود.حزب در ایران و در مرحله اول بر ضد متفقین اشغالگر فعالیت می‌کرد ولی هدف اصلی حزب برضد ایدئولوژی کمونیسم بود.سرانجام این حزب در برابر رژیم پهلوی ایستاد و رهبرش به بیرون از کشور رفت. پس از آن چندی یک دگرگونی بنیادی در حزب صورت گرفت و اعضای باقی مانده به همراهی با نیروهای بهرام آریانا پرداختند .نفرت از اعراب و کمونیست‌ها و جذب روشنفکران از ویژگی‌های حزب سومکا بود.

 

http://m-meslemihan.lxb.ir/post.php?p=56

 

 در زیر آرم  حزب  نازی ایران را ببینید

 

 این گونه احزاب در شکل گیری ناسیونالیسم ایرانی تقش داشته اند که با توجه به استبداد دیر پای ایرانی و نبودن حقوق فردی در ایران و ناسیونالیسم دولتی و رومانتیک  و یکسان ساز تحمیلی بسمت فاشیسم گرایش پیدا کرد

خلاصه ناسیونالیسم فاشیسم آریامهری بر جعل و تقلب و دروغ ساخته شده است:
یکم-این ناسیونالیسم قوم اصلی کشور را فارس میداند ولی اصلا قومی بنام فارس در ایران وجود ندارد و مردم ایران فقط فارس زبان شده اند.
 دوم -  این که زبان فارسی زبان تاریخی و ملی ما از تاسیس ایران (هزاران سال قبل از اسلام)تاکنون است که دروغ است و فارسی دری فقط بعد از اسلام از شرق ایران بکشور وارد شده است
سوم-ملت ما آریایی نژاد هستند که دروغ ضد علمی و مخالف با یافته های علم ژنتیک است.
چهارم کورش بنیان گزار حقوق بشر اس در صورتی که در زمان کورش ایده حقوق بشر شناخته نشده بود و کورش جنگ طلبی است که برای قدرت و کشور گشایی میکوشد حتی برای رسیدن بقدرت پدر بزرگش را هم کشته است.کدام فرد معتقد به حقوق بشر پدر بزرگش را برای رسیدن بقدرت میکشد و یا برای تصرف کشورها به جنگ میپردازد
بدبختی در این است که ملت ایران که اکثریت آنان بعد از آریا شدن یک شبه به امت اسلامی خمینی تبدیل گشتند درست اندیشیدن را وانهاده و فقط از احساسات و تبلیغات پیروی کرده اند و نتیجه این پیروی ملتی ضد حقوق بشری و استبدادی و عقب مانده است.
در لینک های زیر دروغ بودن ملت آریایی و دروغ بودن این که ترکان ایرانی از نژاد مغول هستند را میتوان مشاهده کرد
Posted on Friday, June 22, 2012 at 11:34PM by Registered Commenterافشا | Comments2 Comments

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

اول اینکه آرمی که شما درست کردید هیچ کجا دیده نشده و اینچنین آرمی در احزاب ایرانی نبوده و نیست در ضمن در ترکیه چه بلائی سر کردها و ارمنیها می آورند و آورده اند اگر بخواهیم در این مبانی صحبت کنیم کاری که ترکها میکنند کمتر از نازیها نیست وشما هم فقت در مورد ایرانیها بد میگوئید و سعی میکنید فاشیست های ترک را مستثنی کنید و باید بگوئید این نوع رفتار ریشه فرهنگی دارد که باید از میان مردم برچیده شود هر چند سخت است ولی باید هم ترک و پارس و عرب بدانند هیچ نژادی برتر نیست و همه انسان هستیم بعد نژاد انسان مشخص میشود

March 5, 2013 | Unregistered Commenterali

دوست عزیز من آن آرم را نساخته ام بلکه از اینترنت پیدا کرده ام.برای یافتن منبع اش هم جستجو کردم که متاسفانه فقط وبلاگ من میاید و از منبع قدیمی آن خبری ندارم.
توجه فرمایید من در باره ایران صحبت میکنم و نه در باره ترکیه و یا ارامنه.اگر به کردان ترکیه و یا ارامنه ظلمی شده است محکوم است.جنایت کاری دیگران دلیلی برای ادامه جنایت کاری حکومت ایران نمیتواند باشد.این که در ایران و از ایدئولوژی نژاد پرستانه آن تقلید شده است قابل انکار نیست و تازه محله نازی آباد تهران که به احترام نازیان و همکاری آنان با دولت پهلوی نام گذاری شده است در بیخ گوش ماست.شما به ایستگاه راه آهن تهران بروید و ببینید که آرم حزب نازی در سقف آن دیده میشود.آیا شما جعلیات این ناسیونالیسم را که در بالا اشاره شد ؛ قبول دارید؟ اینها که دروغ نیست.نیروهای ارتجاعی از اسلامیستها و حکومت پهلوی پشتیبانی میکنند

March 6, 2013 | Registered Commenterافشا

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>