« کشتار با سلاح گرم در آمریکا - نوشته مایکل مور | Main | تاکید به حق تعیین سرنوشت افراط گرایی است یا تاکید به حفظ تمامیت ارضی؟ یونس شاملی »

کارهای ژورنالیستی دکتر اشرفیان بناب 

 

 

کارهای دکتر اشرفیان بناب و ادعاهایش در مورد ژنتیک ایرانیان غلط و کوششی ژورنالیستی و نه علمی است.من این را بارها توضیح داده ام.اولا بی بی سی اگر کارش درست بود میبایست از این مدعی بخواهد که دلایل شما چیست و مقاله ای که دراین

 مورد منتشر کرده ای در کدام مجله علمی چاپ شده است که این گونه نبوده است..بنابراین نه دکتر اشرفیان و نه هیچ کس دیگری حق ندارد مسئله غیر اثبات شده را بجای علم اثبات شده جا بزند و این رفتاری بسیار مشکوک است یا اشکال در خود این شخص است و یا ماموریتی از جانب مراکز قدرت دارد که خودش را رسوا کرده است.ببینید مثلا در ریاضی میگویند دو دو تا چهار میشود این بچه دبستانی هم میداند این اطلاع مبناست و در حساب هیچ ریاضی دانی نمیتواند بگوید دو دوتا سه تاست و یا پنج تاست.نمیشود بکودک دبستانی ایراد گرفت که دروغ بودن گفتار آن ریاضی دان را نشان میدهد.ژنتیک هم چنین است.ما خطوط پدری گوناگونی داریم که در ایران چهارده خط پدری مختلف موجود است.اشرفیان نمیتواند این را انکار کند زیرا اثبات شده است.همه اینها هم نمیتوانند آریایی باشند اصلا آریایی مربوط بزبان است و مربوط بنژاد نیست.یعنی مثلا نژاد ترک نداریم و نژاد عرب نداریم بلکه  ترک زبان و عرب زبان  داریم.بله توسط مرتجعین و قدرت پرستان اروپایی در قرنهای نوزدهم و بیستم  نژاد موهوم آریا ساخته شد و این کارغلط آنان  هشتاد میلیون تن را در زمان هیتلر بکام مرگ فرو برد و ضربات سهمگینی هم بمردم زنده مانده از جنگ هم زد.امتداد این صدمات در ایران اگر چه بکشتار خیلی واضح نرسیده است ولی تحقیر و توهین به اقوام عرب و ترک و ترکمن را در ایران در پی داشته است و این امتداد ناشی از روحیات ضد علمی کسانی است که دروغ را بجای علم اشاعه میدهند.این گفتار های دکتر اشرفیان بناب را در زیر هم پی میگیریم

 دکتر اشرفیان بناب تاکنون سه ابراز نظر در مورد ژنتیک ایرانیان کرده اند.

ابراز نظر اول دکتر اشرفیان

منشا و هویت ژنتیکی ایرانیان56

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/10/1/56.html

ابراز نظر دوم دکتر اشرفیان

http://www.bbc.co.uk/persian/seventhday/story/2007/08/070828_ag-guest.shtml

منشا و هویت ژنتیکی ایرانیان 59

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/10/1/59.html

ابراز نظر سوم دکتر اشرفیان

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/06/120515_ptv_pargar_101.shtml

در ابراز نظر اول گفته های  وی کاملا غلط وپی تلقین اطلاعات متضاد با مبنای علم ژنتیک است. در ابراز نظر دوم نظری مربوط به ژنتیک نیست زیرا آریا را بعنوان نژاد بکار برده اند تا بعنوان زبان بکار ببرند و در ضمن نمیتوان آریا را بعنوان ژنتیکی بکار برد ولی از خصوصیات هاپلوگروهی

Y-chromosome haplogroups or mt- haplogroups

نام نبرد.این چگونه ابراز نظر ژنتیکی میتواند باشد ؟از یک متخصص ژنتیک این  گونه در مورد مسایل ژنتیک ابراز نظر کردن انتظار نمیرود زیرا عوامانه است.

در ابراز نظر سوم کمی بواقعیت نزدیک است بیشتر ابراز نظر تاریخی است تا ژنتیکی باشد.مثلا ایشان انقلاب کشاورزی را در نظر دارد که از جانب 

 Y-chromosome haplogroup  J

انجام گرفته است که مربوط به اکثریت ایرانیان و عربها و یهودیان است.

 عربها اکثرا

Y-chromosome haplogroup  J1

هستند

و ایراینان اکثرا از

Y-chromosome haplogroup  J2

هستند بالای سی و شاید سی و سه در صد ایرانیان از این هاپلوگروه هستند

حالا این هاپلوگروه چگونه آریایی و یا سرمنشا اریایی است باید از دکتر اشرفیان بناب پرسید

به کارهای ضد علمی دکتر اشرفیان بناب در مورد ژنتیک ایرانیان اعتراضات زیادی شده است ولی ایشان فقط کار ژورنالیستی و باکمک عوامل مشکوک  مثل بی بی سی این کار های ژورنالیستی را میکند دکتر اشرفیان علیرغم ادعاهای خود در مورد ژنتیک ایرانیان مقاله علمی در این مورد منتشر نکرده است.

  نمونه هایی از اعتراض به ابراز نظرات غیر علمی دکتر اشرفیان بناب

منشا و هویت ژنتیکی ایرانیان61

 http://efsha.squarespace.com/blog/2008/10/3/61.html

 

منشا و هویت ژنتیکی ایرانیان58

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/10/1/58.html

البته اظهارات اولیه  دکتر مازیار اشرفیان دقیق نبود مورد سو استفاده گروه هایی قرار گرفت که میگویند الفبای خط میخی همان الفبای زبان فارسی است و این طور تلقین میکنند که ایرانیان مخترع این الفبا هستند و دلیلش را کتیبه های نوشته شده هخامنشی به این زبان میدانند! در صورتی که این الفبا توسط سومریان اختراع شده است و اگر فرضییه آمدن آریایی ها به ایران در سه هزار سال پیش هم درست باشد چهار هزار سال قبل از این مهاجرت آریاییان به ایران الفبای خط میخی موجود بوده است. و با همین شایعه سازی معلومات عمومی برای مردم نادان درست میکنند که از آن مردمان شنیده میشود فارسی الفبا داشته است ولی ترکی الفبا هم ندارد.این گروه ها هم چنین القا کرده اند البته بغلط که تمام ایرانیان از نسل همان آریایی هایی هستند که سه هزار سال قبل به ایران آمده اند و مثلا مردم آذربایجان بعدا ترک شده اند و از اول آریایی بوده اند که اطلاعات بسیار غلطی است و مطالعه مختصر ما در همین سری منشا و هویت ژنتیکی ایرانیان خلاف آن را نشان میدهد و ما هنوز در جایی به هاپلو گروه آرایی بر خورد نکرده ایم و یا هاپلو گروه ترکی .

 

 به همین علت دکتر مازیار اشرفیان در مصاحبه با بی بی سی حرف خود را در آن قسمت که مورد سو استفاده پان فارسیستها قرار گرفته بود اصلاح کرد پان فارسها همه ایرانیان را مطابق گفتار اول دکتر اشرفیان آریایی جا میزدند ولی دکتر اشرفیان در ابراز نظر دوم این تعداد ایرانیان آریایی را ده تا پانزده در صد اعلام کرد حالا چرا باید صد در صد ملت ایران آریایی بحساب بیایند معادله ای است که پان فارسها باید حل کنند

در ابراز نظر سوم ایشان مسئله ایرانیان و نژاد آنان بنحو دیگری اعلام شده است گر چه بسیار بهتر از نظر اول و دوم ایشان است  ولی هنوز ابهامات زیادی دارد زیرا هنوز از قید آریایی بودن ملت ایران رهایی نیافته است و اگر همه آریایی باشند عربها و یهودیان هم آریایی میشوند زیرا انقلاب کشاورزی و کشت و کار توسط هاپلوگروه

Y-chromosome haplogroup  J

انجام گرفته است که عربها و یهودیان را هم در بر میگیرد.همه اینها نشان میدهد که دکتر اشرفیان براه علمی نرفته است و باتحقیق و انتشار مقالاتی در باره ژنتیک ایرانیان میتوانست در طی سالیان بعدی با حذف موارد در تضاد با علم ژنتیک نظریه تازه ای و افق تازه ای در این مورد بگشاید کاری که ممکن است محققان ایرانی دیگری بجزاو  در فکرش هستند 

 

سو استفاده از ابراز نظر اشرفیان بناب توسط پان ایرانیستهای فاشیست بسیار بود نمونه اش را در زیر میبینیم.نویسنده میگوید:بنابراین در جمع بندى تمامى ‌این اسناد به یك نتیجه دست مى‌یابیم. تركان از شمال سرزمین چین برخاسته‌اند كه در آن نژاد زرد شمال
مى‌زیسته است: مناطق شمال و شمال غربى منچورى.بنابراین تركان مهاجم نظیر سلجوق ها، تركمن ها، قرقیزها و ترك‌ها بایستى كه دربردارنده‌ى صفات و معیارهاى نژادى زردپوستان شمالى باشند بعد از این هم از ژنتیک مثال میآورد ولی آن قدر بی سواد است که نمیداند خط پدری در طول زمان عوض نمیشود.اگر آذربایجانی ژن مغولی و یا ژن ترکان آسیای میانه را داشته باشد باید در جمعیت فعلی آذربایجان دیده شود و لی هیچ کدام دیده نشده است بلکه با تحریف تاریخ  سعی بر سرکوب فرهنگ آذربایجانی و تمام اقوام ایرانی از قبیل کرد و لر و مازندرانی و بلوچ و غیره را کرده اند.کل نوشته را از لینک زیر بخوانید
Posted on Friday, August 24, 2012 at 09:42PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>