ما پیروزیم چون بر حقیم 

این وبلاگ سعی دارد مسایل کشور عزیزمان ایران را مورد بررسی قرار دهد و سرافرازی و رفاه ایران آرزوی من است. رسیدن به این آرزو بدون همراهی و تعاون ایرانیان بر اساس دموکراسی و حقوق بشر و خود کفایی علمی و اقتصادی ممکن نیست.برای آشنایی با عقاید بنده در این موارد میتوانید بنوشته های زیر کلیک بفرمایید توجه خواهید داشت که هر سرفصلی متشکل از پستهای زیادی است که میتوانید در پی خواندن نخستین پست بقیه را از همان صفحه اولی که خوانده اید پیګیری بفرمایید

 

 لیستی از نوشته های قبلی 

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/16/647141088202.html

این وبلاگ از همکاری تمام خوانندگان استقبال میکند .نظرات همه مورد احترام است و سانسوری بجز کاربرد کلمات رکیک که در عرف ایرانی فحش و ناسزا و لودگی تصور میشود ندارد

 

 

مسایل موجود در جامعه ایران بر اساس عقل منطقی و آزاد و رها که نوکر دین و یا ایدئولوژی بخصوصی نیست بررسی میشود. بعقیده نگارنده عقلی که هدفش کشف حقیقت و رفاه و منافع جامعه انسانی امروز و آینده است بدمکراسی و عدالتی منتهی میشود که حداقل عدالتش حقوق بشر خواهد بود.

 

 

من با تمام کسانی که این عقل را برای سنجش رویدادها و ایجاد جامعه ای که روابط افرادش با هم بر اساس آن عقل و عدالت باشد همراه هستم و همه را هم به این عقل و عدالت دعوت میکنم

لطفا نظر خودتان را در مورد نوشته ها و اخبار بنویسید.بدون تبادل افکار و آرا نمیتوان بخرد جمعی و دانش بیشتر رسید

 

 

 

اقتصاد سرمایه داری فعلی اقتصاد دمکراسی نیست باید اصلاح شود تا اقتصاد دمکراسی بشودبازار آزاد اقتصاد دمکراسی نیست. اقتصاد دمکراسی باید عادلانه و عاقلانه باشد و در ان استثمار فرد از فرد وجود نداشته باشد.رشد اقتصادی سبب کاهش فاصله
طبقاتی و ایجاد رفاه قابل قبول برای افراد اجتماع بشود. قوانین کار باید عادلانه و عاقلانه باشد .این گونه نباشد که دولت اجازه بدهد که کارفرما مختار است که شانزده ساعت کار از مستخدم بکشد ولی اضافه کار ندهد این وضع مثلا در قانون کار آمریکایی وجود دارد!!! البته برای تمام مشاغل نیست ولی بعضی از استخدام ها مثل استخدام پزشک و وکیل میتواند وجود داشته باشد. چه عقلانیت و عدالتی در پی این قانون وجود دارد. دمکراسی یعنی عادلانه و عاقلانه رفتار کردن در تمام موارد اجتماع و مراحل زندگی است. تربیت کودک و رابطه والدین و انتخاب افراد برای هدایت دولت همه باید عادلانه و عاقلانه باشد. کجای دمکراسی میگوید که برای انتخاب رئیس جمهور باید میلیاردها دلار خرج کرد؟ این در اجرا خودش ساختن سد برای دمکراسی است.
با افراد کمونیست اگر بحث کنید که باید این عیوب حکومتهای دمکراتیک را باید رفع کرد میگویند نه آقا دمکراسی حرف است هر جا ارزش اضافی به جیب کارفرما و سرمایه گزار برود اختلاف طبقاتی و استثمار وجود د ارد مگر این که اقتصاد دولتی بشود و دولت هم در دست کارگران باشد. در زیر درباره کتابی بحث میکنیم که توسط یک اقتصاد دان فرانسوی نوشته شده است که میگوید این اقتصاد سرمایه داری ( که بعنوان اقتصاد دمکراسی ) تبلیغ میشود در اجرا سبب بیشتر شدن فاصله بین غنی و فقیر میشود و انباشت سرمایه را برای یک در صد بالای جامعه فراهم میکند.این نوع اقتصاد یک نوع تهدید برای دمکراسی است. با توسل به علم و عدالت اقتصادی و اجتماعی باید این عیوب موجود در اقتصاد سرمایه داری را از بین برد

اقتصاد آزاد قرنها قبل از بوجود آمدن سرمایه داری هم موجود بوده است منظورم اقتصاد فعلی است که در زمان برده داری هم این گونه بوده است و در عصر فئودالیته هم این گونه بوده است حالا این معامله را قبلا کسی دیگری انجام میداد و حالا سرمایه دار انجام میدهد.در عمل این اقتصاد همان اقتصاد قدیمی است که به غلط نام اقتصاد آزاد به آن داده اند.این اقتصاد ربطی به دمکراسی ندارد.دمکراسی همان عدالت و عقلانیت معنا میدهد و نمیتواند استثمار انسان از انسان را تایید کند.اقتصاد دمکراتیک باید عادلانه وعاقلانه باشد یعنی اگر توسعه اقتصادی است همه بشریت از آن بهره مند شود و فاصله غنی و فقیر تقلیل یابد .

علیرغم بودن رشد اقتصادی در پنجاه سال اخیر میبینیم که فاصله بین فقرا و اغنیا بجای این که کم شود بیشتر شده است.بنابراین رشد اقتصادی خودش منبعی برای دامن زدن به بی عدالتی شده است که نشان از واقعه و ارزشهای بد حاکم بر اقتصادیات در این جهان دارد.
اقتصاد برای بشریت است و نه بشریت برای اقتصاد.بحران عظیم اقتصادی فعلی نشان داد که بازار آزاد و قدرت تنظیمی بازار آزاد حرف چرندی است که حتی خود دول باصطلاح ازاد هم آن را رعایت نمیکنند و نشانه اش تعرفه های حمایتی سنگینی است که برای محصولات کشاورزی خودشان گذاشته اند.
ماجرا همان باندهای چپاول است که سعی میکنند حقوق بشر و دمکراسی را بهانه ای برای خود و پوشش اهداف ضد بشری خودشان داشته باشند و در این مسیر است که با شاه و سلاطین عربستان و هر دیکتاتور دیگری هم همکاری میکنند. این بقانون جنگل منتهی میشود و نه بحقوق بشر.حقوق بشر دست آورد فعالیتها و از جان گذشتن های افراد انسانی است که در جوامع غربی این پایه را گذاشته اند و لی چون این حقوق را نتوانسته اند جهانی کنند حتی غربیان هم در خطرند که نمونه اش همین بحران اقتصادی فعلی است که سبب بیکاری مثلا امریکاییان بعلت سود خواهی بیشتر سرمایه داران آمریکایی برای صدور شغل مردم آمریکا به هند و چین شده است تا با استفاده از کارگر ارزان آن کشور ها سود بیشتر برده و مردم آمریکا هم چون شغلی ندارند بیمه درمانی هم ندارند (پنجاه میلیون تن) این نشان میدهد امنیت باید همگانی در تمام زمینه ها و برای همه مردم جهان باشد و گر نه این بحران اقتصادی اخیر نشانه ای از همان فقیر تر شدن فقرا و غنی تر شدن اغنیا در یک سطح بزرگتری است.
از نظر من دمکراسی یعنی عدالت و عقلانیت آزاد و رها و خرد جمعی است و این باید در اقتصاد هم باشد اقتصادی که با عقلانیت فوق و با عدالت که حداقل آن حقوق بشر است همسو باشد.پس هر اقتصادی اقتصاد دمکراتیک نیست و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد اصلا همان اقتصاد دمکراتیک نیست زیرا با بی عدالتی و گسترش فقر همراه است.
این باید عوض شود و امیدوارم که بدون جنگ و خونریزی عوض شود و هیچ کس هم نمیتواند جلوی این تغییر را بگیرد و بدخواهان بشریت فقط میتوانند این تغییر را به عقب بیندازند
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_in_the_Twenty-First_Century


یعنی ما برای ایجاد عدالت اقتصادی فقط نیاز نداریم که دولت کمونیستی ایجاد کنیم بلکه با اصلاحات در اقتصاد موجود فعلی سرمایه داری و با اجرای مالیاتهای زیاد میتوان آن ارزش اضافی را از دست کسانی که میتوانند سبب انباشت سرمایه و افزایش فاصله غنی و فقیر شوند خارج کرد و برای رفاه جامعه خرج کرد.البته برای جامعه دمکراتیک تربیت انسان دمکراتیک و فداکار در راه رفاه اجتماع هم لازم است و این موضوع روشن میکند که دمکراسی را فراتر از صندپق انتخابات دید و در کنارش ارزشهای حقوق بشری را هم برقرار کرد و فراتر از آن عدالت اقتصادی و امنیت شغلی بریا همه فراهم کرد و جامعه ای ساخت که بنفع همه و مفید برای همه طبقات باشد. این موضوع نشان میدهد که بپایان تاریخ نرسیده ایم بلکه در ابتدای خلق تاریخ انسانی و فارغ از تجاوز و استثمار بشریت هستیم

 

Posted on Tuesday, October 31, 2017 at 01:55AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

هر کس دستور میدهد باید مسئول باشد شاه یا رهبر فرقی نمیکندتاریخ شفاهی ایران جلد اول نشر الکترونیکی دانشگاه هاروارد بکوشش حبیب لاجوردی را میخواندم که با علی امینی نخست وزیر شاه و با چند نماینده مجلس و دادستان نظامی محاکمه کننده دکتر مصدق مصاحبه کرده است . اینها که هر کدام بعدا بوزارت هم رسیده اند - مسایل زمان و درک خودشان را از آن مسایل و حکومت موجود شرح داده اند. من خواندن این کتاب را بهمه توصیه میکنم زیرا سبب میشود ذهن ما باز شود و بازی های سیاسی و در جا زدن خودمان را بخوبی ببینیم.مثلا شاه همیشه میگفته است که باید من وزیران خارجه و جنگ را تعیین بکنم و اینها باید از من دستور بگیرند  ارتش زیر نظر من باشد.این همان جیزی است که خامنه ای الان به رپیس جمهورها تکلیف میکند و در این میان وزارت اطلاعات را که در دل ارتش و شهربانی زمان شاه بود و بعد از کودتای بیست و هشتم ۱۳۳۲ ساواک را تاسیس کردند باز در اختیار شاه بود خامنه ای هم تعیین وزیر اطلاعات را انحصار خودش میداند. منتها شاه قدرت قانونی برای این کار را نداشت و با زور و قلدری این کار را میکرد یعنی ارتجاع ضد مشروطه پشتیبانی اش میکرد و او به اتکای این ارتجاع ضد قانونی حکومت میکرد نخست وزیر در عمل بود منتها مسئولیت نداشت مثل خامنه ای که دستور میدهد ولی مسئولیت ندارد. بدبختی در این است که این وضع با ضدیت حکومت سلطتی بر علیه مشروطیت به نفع ارتجاع اسلامیستی تمام شده است و نه تنها از مشروطیت دور شده ایم بلکه دشمن مشروطیت بقدرت رسیده است ابتدا در رژیم سلطنتی و بعدا در رژیم اسلامیستی خمینی .
حاکمان بی حیا و شیطان صفت قدرت را بدست گرفته اند .مثلا شاه خودش ضد مشروطه دارد حکومت میکند و حقوق نخست وزیر و در واقع ملت را زیر پا گذاشته است و بنام همان قانون زیر پا گذاشته شده مصدق را محاکمه میکند .یعنی فقط بر ضد مشروطیت اقدام نمیکند بلکه لجن مالش میکند و در عمل میگوید مشروطه کشک است این منم که هر جور اراده کنم شمشروطه را مورد استفاده و سواستفاده قرار میدهم و بالاتر از من کسی نیست.
یعنی قانون مشزوطه اگر اجرا شود باید یک اردنگی بشاه میزدند و مثل محمد علی شاه از سلطنت خلع میشد ولی مشروطه خواهان این قدرت را نداشتند زیرا اگر کودتای محمد علی شاه بر علیه مشروطه شکست خورد و احمد شاه تنها شاه مشروطه واقعی بود .این بار رضا شاه بر علیه مشروطه با کمک اربابان خارجی خد اقدام کرد و مشروطه را شکست داد و شاه مشروطه را به تبعید فرستاد.مجلس شورای ملی صلاحیت براندازی سلطنت قاجار را نداشتو با رفتار ضد مشروطیت خود بکمک کودتای رضا خانی امدند زیرا این مجلس به اشغال ارتجاع در امده بود و محدود نمایندگان واقعی مردم که قانون مشروطه را میخواستند مرعوب یا دستگیر کردند و بقتل رساندند.
مشروطه ای که ارتجاع سلطنتی و اسلامیستی را شکست داده بود ابتدا بدست ارتجاع سلطنتی افتاد و  مردمی که بر علیه ارتجاع سلطنتی در ۱۳۵۷ بعد از پنج دهه حکومت ارتجاع سلطنتی  قیام کرده بودند  انقلاب آنان را ارتجاع اسلامیستی با خدعه و دروغگویی های خمینی ملعون غصب کرده است و با این وضع مشروطیت   بدست مشروعه خواهان از بین رفست .ما ملت ایران  در این مدت بعد از مشروطیت زیر حکومت  ارتجاع سلطنتی و ارتجاع مشروعه طلب له شده ایم . این  برای ملت ایران افتضاح است  که نتوانسته ایم دست آوردهای مشروطه را حفظ کتیم .مثلا دادستان نظامی که مصدق را بگفته خودش مطابق قانون مشروطه محاکمه کرده است هنوز هم شرم نمیکند که در واقع آنجا که قانون زیر پا گذاشته شده است و مشروطه را در واقع شاه و پدرش زیر پا گذاشته اند ساکت است و خودش مجیز گویان این مرتجعین ضد مشروطیت است ولی با افتخار میگوید که من مصدق را بر اساس قانون مشروطیت محاکمه کرده ام. تازه آن هم مسپله دار است یعنی شاه بشخص شاه بودن حق عزل نخست وزیر را ندارد .بلکه با رای عدم اعتماد مجلس شاه مثل یک محضر رسمی واقعیت پیش آمده را برای ملت تایید میکند و دستور عزل تخست وزیر ا صادر میکند و شاه بصرف شاه بودن این حق را در مشروطیت ندارد.شاه از ابتدا مشرطه را زیر پا گذاشته است صلاحیت ندارد که بدروغ بگوید این مصدق  قانون مشروطیت را زیر پا گذاشته من او را بر کنار میکنم. اگر این امر صحیح است ابتدا باید شاه برکنار شود که قبلا بارها قانون مشروطیت را زیر پا گذاشته است و بعدا هم با کمال بی حیایی کشور را تک حزبی کرد.
بدتر از خود شاه کسانی هستند که او را تایید میکنند و هر روز مقاله و نوشته در فضای مجازی و غیره منتشر میکنند که دوره شاه  مثل بهشت بود .این نوشته ها فقط اینان را لو میدهد که افرادی  بیش نیستند.
تمام دعوای دوره پهلوی دعوای این است که شاه سلطنت کند و نه حکومت.منتها رضا شاه بکمک ارباب خارجیش انگلیس مشروطیت را زیر پا گذاشت و پسرش هم مثل خودش با کمک انگلیس و آمریکا دوباره مشروطیت را  له کرد و اجرا نکرد.
 
Posted on Monday, September 25, 2017 at 11:50PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

مقایسه مبارز غیر ایدئولوژیک و مبارز ایدئولوژیک دینی  در زمان شاه سازمانهای مبارز چریکی مسلحانه در ایران بنیان گذاشته شد .مانند سازمان فداییان خلق یا سازمان مجاهدین خلق. اینها در بمب گذاری و در حملات خود کوشش شدیدی داشتند تا به افراد عادی اصلا تلفاتی نرسد و اگر تلفاتی بر حسب تصادف و خارج از کنترل آنان ایجاد میشد احساس گناه و نقص میکردند. به همین دلیل اگر بدنبال کشته شدن افراد عادی و بی گناه در ترورهای این گروه ها بگردید  نوشته ای پیدا نمیشود. شاید در مورد مجاهدین خلق افکار آنان تماما مذهبی و ایدئولوژیک نبود که بعدا کمونیستها از آن گروه جدا شدند و تحت تاثیر آن اعضای متمایل به کمونیسم و جو موجود در جامعه که عدالت را دینی نمیدانست مجاهدین هم در ترورها سعی میکردند افراد بی گناه کشته نشوند
در برابر اینان ذهنیت میارزان  فقط دینی  و ایدئولوژیک مثل ذهنیت منسوب به عمر است که از او درباره حفظ یا نابودی  کتب موجود در بلاد تسخیر شده پرسیده بودند و او جواب داده بود که از دو حال خارج نیست هر چه که آن کتب میگویند یا در قران است و یا نیست .خارج از گفته قران کفر است باید از بین برود و اگر نوشته آنان در قران است سوزندان آن کتب هم اهمیتی ندارد و ما چیزی از دست نمیدهیم. یعنی با این دید عمل میکنند که هر عملی از سوی ما انجام میشود چون مطابق با اصل دین و خواست خداست درست است حالا صد تن یا هزاران تن هم بمیرند ما وظیفه خود را انجام میدهیم.نتیجه این عمل مثل حمله به برجهای دو قلو نیویورک میشود که سه هزار کشته داد و افراد عادی بی گناه و غیر مرتبط با دولت آمریکا بقتل رسیدند ولی بن لادن را خوشحال کرد تا این که او غمگین شود!  باید توجه کرد که این مبارزان دینی در ظاهر دینی هستند و در عمل زاییده ای از همان نیروهایی هستند که این مبارزان را تغذیه مالی و اداری و نظامی کرده اند.مثل تجهیز القاعده توسط آمریکا و عربستان سعودی و پاکستان و گسیل آنان برای جنگ با شوروی اشغالگر افغانستان. ملایان ایران و خمینی هم همین نقش را در کمک رسانی به آن نیروهای غالب ارتجاع جهانی و بخاک و خون کشیدن ملت ایران دارند و  دیدیم که خمینی دستور قتل عام زندانیان اسیر را قبل بدرک واصل شدن خود  داد و هزاران تن را بقتل رساند و ماموران وی بعد از کشتن زندانیان بهمدیگر شیرینی و کیک هم میدادند و شادی و شعف میکردند :
 نتیجه آن شادی و شعف ها هم دزدی و فساد و ادامه آدم کشی توسط جانشینان خمینی است.
بدست این عوامل مزدور  ارتجاع جهانی یا همان جمهوری اسلامی موجود در عمل کشور ایران بدام عقب ماندگی بیشتر از گذشته کشانده میشود
افکار و عقاید دینی مثل مسایل دیگری مانند فحشا و قمار و الکل و مواد مخدر و ... باید مورد کنترل همیشگی جامعه باشد تا جامعه از شر این نیروهای ایدئولوژیک دینی در امان بماند و گر نه سرنوشت ما مثل ایران و افغانستان امروزی خواهد بود  تفصیلش را در زیر ببینید

وقتی که نمیتوان کار بد را پایان داد و ممنوع کرد باید کنترل شود

http://efsha.squarespace.com/blog/2017/7/15/908585378925.html

با این افکار ایدئولوژیک هر عملی در نهایت غیر عقلانی و ضد انسانی میشود موارد فراوان این عقاید را در کارکرد و دزدیها و آدم کشیهای جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر بخوبی میتوان دید.

 

Posted on Sunday, August 6, 2017 at 10:40PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

آیا باید صبر کرد تا مردم فرهنگ دمکراسی را بشناسند وبعدا ملایان را ساقط کرد؟


ایرانیان در زیر استبداد هزاران ساله زندگی کرده اند و هر حکومتی که قبل از مشروطیت بقدرت رسیده است با دیکتاتوری کامل جامعه را اداره و ارزشهای دیکتاتوری در دین و فرهنگ و سیاست جامعه نهادینه کرده اند. بعد از مشروطیت هم نیروهای ارتجاعی با حیل و طرق مختلفی سعی در فریب مردم داشته اند تا دمکراسی و مشروطیت را خوار دارند و مردم را از نبود امنیت بترسانند تا دیکتاتور دیگری را بقدرت برسانند و بچپاول خود ادامه دهند و صمن تمجید از دیکتاتور روشنفکری نو پا و نحیف ایرانی را بکوبند. این ضدیت با دمکراسی و روشن فکری یکی از اصول مشترک تمامی نیروهای ضد د مکراسی و حقوق بشر و طرفداران دیکتاتوری در ایران است.متاسفانه نیروهای ارتجاعی با استفاده از فرهنگ و ارزشهای نهادینه شده دینی و ملی در زیر سیطره هزاران ساله استبداد بشدت با دمکراسی و حقوق بشر و مدرنیته بر خورد میکنند و با تمام قوا برای در هم شکستن مدرنیته و روشن فکری و اقتصاد تولیدی و صادراتی مخالفت میکنند و بعد از مشروطیت به علت عقب ماندگی علمی و اقتصادی ناشی از حکومتهای دیکتاتوری اقتصاد کشور را بدلالی از طریق واردات در زمان سلسله پهلوی تبدیل ککردند و حکومت گران در واقع  دلالان تولیدات خارجی در ایران بودند  که با ایدئولوژی ساخته شده بر اساس ایران باستان گرایی و آریا بازی و کورش پرستی سعی در چپاول ملت و میهن بنفع خود و اربابان خارجی خود بودند.متاسفانه با ضد انقلاب خمینی مزدور بیگانه و ساخت و پاخت کننده با ارتجاع جهانی این وضعیت اقتصادی نه تنها تغییری نکرد بلکه با افزدون قاچاق تولیدات بیگانه اقتصاد ضد تولیدی و دلالی بر اساس واردات و قاجاق عوامل حکومتی از تولیدات بیگانه  وابستگی اقتصادی شدیدتر از دوران شاه و مزدوری حاکمان برای اربابان بیگانه هم بیشتر از رژیم شاه ادامه دارد و این حکومت بر اساس قران و نهج البلاغه و ارزشهای دینی توسط ملایان دین مدار دین ندار جاری است . ملایان حاکم وجه دینی واقعی ندارند بلکه زاییده ای از اقتصاد سرمایه داری جهان و ارتجاع جهانی حاکم هستند و در راستای منافع آنان اقدامات اقتصادی و سیاسی خود را ادامه میدهند و چسبیدن آنان به اعتقادات دینی وسیله ای برای ادامه حکومت و تحمیق توده هاست.

این وضعیت سبب بر امدن نیروهای دست راستی و خرافه پرست در کشور در بین حاکمان و توده ها و اپوزسییون حکومت است. این وضعیت اجازه نمیدهد اتحاد عملی بر علیه ملایان در بین اپوزیسیون بوجود آید و از این طریق ببقای حکومت ملایان کمک رسانی میکند.ارتجاع جهانی هم در عمل این حکومت را تقویت میکند.

در لینک زیر این وضعیت بتفصیل بالز شده است

آیا راهی و ارزشی برای اتحاد اېوزیسیون ایرانی موجود است؟

http://efsha.squarespace.com/blog/2009/2/1/589198939324.html

 این مقدمه چینی از این بابت چیده شد تا بتوانم ساقط کردن ملایان و ایجاد حکومت دمکراتیک حقوق بشری را بجای آنان مورد بحث بگذارم

آیا ما باید ابتدا صبر کنیم مردم ارزشهای دمکراتیک و حقوق بشری را توسط رنسانس فرهنگی و دینی هضم کنند و به این ارزشها مزین شوند و بعدا سعی در بر اندازی حکومت آخوندی داشته باشیم؟

بدون پذیرش ارزشهای جامعه توسط مردم حکومت دمکراتیک حقوق بشری نمیتواند در جامعه استوار بماند و اگر نیروهای ارتجاعی اسلامیستی و ملی (ناسیونال فاشیسم و ایران باستان گرای  و دیکتاتوری )  قوی باشند میتوانند موجب سقوط حکومت دمکراسی را اجرا کنند. این یک واقعیت است  ولی باید توجه کرد چون اکثریت افراد کشور آلودگی عقیدتی دارند و دارای عقاید ضد حقوق بشری و ضد دمکراتیک (اسلامیستی یا ملی یا کمونیستی ) هستند و اجازه اتحاد را با گروه های دیگر در اثر این صدهای عقیدتی  نمیدهند . در این شرایط تنها راه ممکن گرد آمدن و اتحاد خود نیروهای اقلیت دمکراسی طلب حقوق بشری از هر نوعی است. با توجه به این اگر این نیروها حتی ده در صد هم باشند با اتحاد عمل و نظر و با سیاست عملی هم آهنگ قادرند قدرت سیاسی  را از ان خود بکنند و چون عقاید آنان متطبق با عدالت و عقلانیت و اصول است و بنفع همه اقشار مردم است حکومت آنان میتواند اکثریت خاموش جامعه را بسوی خود جلب کند و اگر با خرد مندی و دلسوزی و بدون فساد و دزدی و تبعیض بتوان حکومت را پا بر جا داشت در طی دو دهم در کشور نهادینه و باقی خواهد بود.

از نظر من ما نیازی به صبر کردن نداریم تا مردم همگی به ارزشهای دمکراسی حقوق بشری معتقد شوند.اصولا با وجود حاکمیت دشمنان دمکراسی (حکومت آخوندی ) این وضعیت هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد.

نیاز بزرگ ما سازمان یافتن نیروهای دمکراتیک حول و حوش ارزشهای حقوق بشری و اصول دمکراسی و سکولاریسم همسو با این ارزشهاست

 

 

با باور ها و با عقایدی که در بین مردم ایران است یعنی اکثریت ایرانیان باورهای ضد حقوق بشری دارند و اکثرا در دو گروه اسلامیستی و سلطنت طلب فاشیست قرار میگیرند هر ایدئولوژیی که در ایران بر سر کار بیاید نهایتا به فاشیسم منجر خواهد شد حتی اگر کمونیستها هم بقدرت برسند مثل کامبوج میلیونها تن را خواهند کشت.زیرا در جامعه ما رعایت احترام افراد و زندگی آنان وجود ندارد.رضا شاه براحتی آب خوردن آب کشته است و خمینی هم همینطور.شما کجا میتوانید پیدا کنید که باز جو سر زندانی سیاسی و یا غیر سیاسی را بکاسه توالت فرو کند و این عدم احترام بشخصیت افراد در بطن فرهنگ ایرانی یا آن فرهنگی که ملیون و مذهبیون مسموم کرده اند وجود دارد. این فرهنگ همانی است که اکثریت باورهای ما را ضد حقوق بشری کرده است و امروز ما را به این بدبختی کشانده است.با مزین شدن بباورهای حقوق بشری باید از این مسمومیت نجات پیدا کرد
تازه علاوه بر این جلوگیری از رسیدن بفاشیسم دیگری در ایران با یک ایدئولوزی دیگری در حکومت بعد ازسقوط ملایان ما نیاز بحکومت دمکراتیک داریم  ، یک واقعیت دیگری موجود است و آن این که ما سه مولفه اسلامی ، ایرانی و دمکراتیک و مدرنیته در کشور داریم که این سه مولفه را در قرن اخیر نتوانسته ایم با همدیگر اشتی بدهیم و تنها راه موجود تفوق یکی از این مولفه ها بر دیگری است .ما تفوق ناسیونالیسم را در سلسله پهلوی و تفوق اسلامیت را در حکومت ملایان دیده ایم و متاسفانه اینها منتهی بفاشیسم شده اند.تنها راهنجات ما تفوق ارزشهای مدرنیته ای (ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی و سکولاریسم همسو و نه در تضاد با ارزشهای حقوق بشری )است .

راستی چرا بعضی از ایرانیان همان حرفهای خمینی و ملایان دیگر را درباره حقوق بشر و دمکراسی تکرار میکنند .ملایان و کمونیستها میگویند که دمکراسی و حقوق بشر کشک است و فقط دام غرب برای چپاول کشور های عقب مانده است؟ کمونیستها هم عقیده دارند که دمکراسی و حقوق بشر فریب است 
هر کس با دمکراسی و حقوق بشر مخالف است اب به آسیای مرتجعین میریزد و یا در کشور ما بکمک جامعه سنتی و امثال خمینی ها و سلطنت طلبان آریامهری در حال مرگ میشتابد.بی خود نیست که امثال خمینی ها و طرفدارانش با دمکراسی و حقوق بشر مخالفند و آن را غربی و نوطئه ای برای سرکوب خود میدانند زیرا در این باور چپاول ثروت و قدرت ملت نهفته است منتها با دست خود ملت یعنی با باور های غلط آنان و دوستان کمونیست ما ناخواسته سربازی برای این عناصر ارتجاعی و ضد ایرانی با باورهایشان هستندزیرا میگویند دمکراسی بورژوازی است و حقیقی نیست


 
چرا بدون تشکیل یک جبهه قوی دمکراسی نمیتوانیم از شر استبداد رها بشویم
http://efsha.squarespace.com/blog/2013/5/20/053911867558.html

Posted on Sunday, July 30, 2017 at 09:00PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

وقتی که نمیتوان کار بد را پایان داد و ممنوع کرد باید کنترل شود


 
برای بقای اجتماع و ادامه حیات بشری قوانینی وضع میشود تا حقوق افراد حفظ شود. بعضی از  این قوانین برای محدود کردن افراد
بد کار مثل دزدان  است در زیر مسایلی را بررسی میکنیم که امکان پایانی  برای آنان وجود ندارد و همراه همیشگی بشریت است و چاره ای بجز کنترل کردن آنها وجود ندارد:
روسپی گری
مصرف الکل  و مواد مخدر
قمار بازی
دزدی
تحمیلات عقیده و دین و مذهب
فساد حکومتی
فساد قضایی
  جعلیات  و تقلبات
زورگویی و باج گیری
و غیره
هر مسئله ای که سبب ضرر و زیان بجامعه میشود لازم است پایان داده شود و اگر  نمیتوان به آن مسئله پایان داد باید آن مسئله را کنترل کرد
کنترل روسپی گری و دزدی و فساد موضوع پذیرفته شده ای است اما کنترل دین و مذهب و عقاید مذهبی توجه بیشتری را میطلبد:
اولا ما جامعه را بدون دین و مذهب نمیتوانیم تصور کنیم و دین و مذهب همزاد بشر بوده است

چرا دین داری در جوامع داریم؟

http://efsha.squarespace.com/blog/2014/9/28/499805275865.html

از باورهای دینی مردم  در طی زمان  توسط عناصر و طبقات رند و حاکم  و برای مطامع دنیایی آنان  ادیان سازمان یافته ای مثل یهودیت و مسیحیت و اسلام و بودائیسم و غیره پدید آمده است که این ادیان سازمان یافته اصلا  ربطی بخدا ندارند و سازمانهای این دنیایی و شیطانی و سیاسی هستند.


نوشته های باور مندان به ادیان سازمان یافته حاوی دو خطاست.اول این که میگویند دین متحد کننده بشریت است بلکه بر عکس دین باعث شکاف بین انسانها است و کشتار جنگهای مذهبی گواه این ادعای بنده است. دوم این که به دنبال دینهایی هستند که دکان سیاسی نباشد ولی دین غیر سیاسی در تاریخ هیچ گاه وجود نداشته است بویژه ادیان سازمان یافته که اصلا کارکرد سیاسی و غیر دینی آنها بیش از کارکرد دینی آنهاست.دین در کارکرد اجتماعی سیاسی فقط دردسر ساز و پدید آورنده ناحقی و کشتار است.این باور مندان به ادیان سازمان یافته مثل اسلام و یهودیت و مسیحیت ادعا میکنند دین کاران(ملایان و کشیشان و خاخامها) برای نفع خود قوانین را بنام خدا ایجاد کرده اند و با آن قوانین دکان سیاسی خود را اداره میکنند و این قوانین ربطی بخدا و دین پاک و غیر سیاسی ندارد.البته ملایان در مورد مسیحیان میگویند که قوانین دین مسیح حرف اصلی خدا نیست بلکه دستکاری شده است  و کشیشان هم ملایان و محمد را متهم به تقلب در کار خدا میکنند. اولا ما دینی نداریم که غیر سیاسی باشد باورهای فرد اگر به اجتماع و بروابط بین افراد بیاید سبب کنشهایی خواهد شد و با توجه به این که دین سبب شکاف بین انسانها شده است واز قوانین آن بر علیه جان و مال و ناموس مردم استفاده شده است لازم است از قدرت اجتماعی و سیاسی بدور باشد و حتی قدرت فرهنگی هم نباشد.خمینی با قوانین همین اسلام سیاسی هزاران تن از زندانیان سیاسی که هر موی هر کدام از آنها به صدها خمینی و اسلام او میارزید را اعدام کرد.پشتیبانی این باورمندان به ادیان سازمان یافته پشتیبانی از کشتار و ناحقی هایی است که از دین بر میخیزد.از این کشتار های مذهبی و دکانهای سیاسی حمایت نکنید و بدنبال دین اصلی غیر سیاسی هم نگردید زیرا چنین ادیانی وجود ندارد. لطفا خودتان و دیگران فریب ندهید
 
بنابراین دین اگر شخصی و محدود بخود فرد نباشد و حق تحمیل آن نباید دیگران وجود داشته باشد و گر نه سبب ادامه خرافات و ظلم بجامعه میشود بویژه اگر دین بازان (مومنان ادیان سازمان یافته ) بقدرت برسند.

 

 

 

فعلا جامعه بدون دین دیده نشده است.این موضوع معنایش این است که دین از جمله مسایلی است مثل سکس و مصرف الکل و جنایت  غیره که نمیتوان آن را از بین
برد و فقط میتوان آن را کنترل کرد.بنابراین یک جامعه هشیار و مبتنی بر عقلانیت ازاد و رها نباید افسار دین و سکس و الکل را رها کند بلکه همیشه  لازم است اینها را با برنامه هایی منطبق بر علم روز کنترل کند.
همانگونه که دزدی و فساد اگر در جامعه موضوع مسلطی باشد جامعه را بقهقرا میبرد یا روسپی گری و مصرف الکل خارج از کنترل هم جامعه را بخطر میاندازد
اگر دین و مذهب بعنوان نیروی مسلط و با توسعه خرافات دینی و مذهبی همراه باشد که حقوق بشری مردم را بخطر بیندازد دست کمی از قمار و روسپی گری و مواد مخدر یا دزدی و فساد ندارد
این حق جامعه است که دین و مذهب را کنترل کند و از قدرت گیری خرافات مذهبی و دینی و دین داران خرافی  ضد علم و ضد بشر جلوگیری کند.در یک جامعه متمدن این کنترل از طریق ارزشهای حقوق بشری و ارزشهای دمکراسی و سکولاریسم همسو با حقوق بشر صورت میگیرد

Posted on Saturday, July 15, 2017 at 01:42AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment