« قاطی کردن فعالیت سیاسی دمکراتیک با اسلام سیاسی | Main | ارتجاع داخلی در همبستکی با ارتجاع خارجی و مسموم کردن فضای فرهنگی و سیاسی کشور »

نظم نوین خاور میانه

 

نظم نوین خاور میانه

نوشته 

by Steven MacMillanNew Eastern Outlook  

خاور میانه برای دهه ها در نابسامانی بسر برده است و اخیرا هم توسط جنگهایی که قدرتهای غربی سر منشا آن بوده اند در وضعیت وخیمی قرار دارد. نقشه فعلی خاور میانه مربوط به قرار داد سایکس - پیکو بین انگلیس و فرانسه در سال 1916 است که

پس از فرو پاشی امپراتوری عثمانی انجام شد و کشور های جدیدی چون سوریه و لبنان و عراق را پدید آورد.اما مشکل امروزه خاور میانه مربوط به قدرتهای انگلو - آمریکن و دولت اسراییل است که میخواهند خاور میانه ای را بسازنند که منافع آنان در دراز مدت تامین بکند.

داعش ساخته سازمانهای اطلاعاتی آمریکا

داعش اخیرا موضوع مورد توجه رسانه ها شده است که علت توجه به آن وحشی گری و آدم کشی های آنان در عراق بوده است و در پی آن بمباران شمال عراق توسط آمریکا این توجه را تشدید کرده است.اما موضوعی که در این میان پنهان نگه داشته میشود .یعنی آموزش داعش در داخل اردن که در سال 2012 توسط مقامات اردنی افشا شد ، یادی بمیان نمیاید.بعداز آموزش این مزدوران توسط آمریکا آنان را بداخل سوریه برای سرکوب رژیم اسد فرستادند.

 Francis Boyle

فرانسیس بویل که استاد حقوق در دانشگاه ایلینویز است میگوید هدف از ایجاد داعش از بین بردن عراق بعنوان یک ملت مستقل است 

استراتژی نیروهای مرتجع حاکم در جهان این است که با ایجاد بحرانهای مختلف برای دول منطقه ، خاور میانه  در بحران دایمی نگه دارند  تا از این طریق بتوانند تغییرات مورد نیاز خود را در جغرافیای منطقه و مرزها اعمال بکنند. داعش وظیفه دارد منطقه نفت خیز اربیل را سالم برای کانسرن های غربی حفظ بکند در حالی که منطقه را به آشوب میکشاند.این موضوع در نوشته های عناصر وابسته به ارتجاع تکرار شده است و در این طرح کردها در شمال عراق تقویت خواهند شد.این مقام دولتی آمریکا میگوید:

امروزه تجزیه عراق حتمی است  زیرا این کشور   نفوذ ایران را افزایش داده است و مانعی برای سرکوب ایران است و همزمان از استقلال کردستان عراق هم باید پشتیبانی کرد

عراق به سه منطقه سنی در غرب شیعه در شرق و کردها در شمال تجزیه شده است.از سال 1982 موضوع تجزیه عراق مورد توجه محافل ارتجاع جهانی بوده است و حتی یکی از روزنامه نگاران اسراییلی نزدیک به وزارت خارجه اسراییل در مقاله ای که در ارگان جهانی صهیونیسم نوشته است و آن را سیاست اسراییل در دهه 1980 میلادی نام داده است .در این مقاله وی عراق را مانع توسعه طلبی اسراییل و ایجاد اسراییل بزرگ میداند(منظور تاسیس دولت اسراییل از نیل تا فرات است) نام این روزنامه نگار اسراییلی یونن است

یونن در ادامه نوشته است که در عراق مانند سوریه در زیر تسلط عثمانی ما میتوانیم تقسیم بندی در مرزهای دینی و قبیله ای بکنیم.بنابراین سه تا چهار دولت در اطراف شهرهای بصره و موصل و بغداد میتوان تاسیس کرد.ناحیه شیعه نشین جنوب از نواحی کردی و سنی جدا خواهد شد

آمریکا قلب و اسراییل مشت اوست.توسعه اسراییل  همان توسعه انگلو -امریکن است .اسراییل از زمان تاسیس اش همین گونه عمل کرده است.مقامات دولت بریتانیا مانند آرتور جیمز بالفور که وزیر امور خارجه بریتانیا از 1916 تا 1919 بوده است و اعلامیه بالفور را صادر کرده است پشتیبان تاسیس دولت یهود در خاک فلسطین بوده است.که در گروه میلنر فعالیت میکرد ، این گروه سرمنشا تشکیل موسسه پادشاهی امور خارجی انگلستان شده است.این موسسه بریتانیایی با همکاری موسسات آمریکایی مشغول افکار عمومی سازی در مورد تامین منافع آنگلو آمریکنی هستند

بطور خلاصه محافل ارتجاعی میخواهند که پس از  تامین منافع خود توسط ایجاد مرزهای جدید  با ایجاد خاورمیانه متحد مانند اروپای متحد بعد از جنگ جهانی دوم سلطه خود را مستمر نگه دارند. این که این خاورمیانه متحد ایجاد خواهد شد یا نه ، معلوم نیست ولی این که میخواهند مرزهای تازه ای را در خاورمیانه ایجاد کنند حتمی است

 برای دوستانی که میخواهند بکل مقاله دسترسی داشته باشندنوشته اصل را کپی میکنم 


he Middle East has been engulfed in a state of chaos for decades now, with the region becoming increasingly unstable in recent years largely due to western sponsored proxy wars. The current map of the Middle East was created in 1916 through the surreptitious Sykes-Picot agreement, a deal which divided the Ottoman-ruled territories of Syria, Iraq, Lebanon and Palestine, into areas controlled by either Britain or France. Today the chaos we see in the Middle East is the creation of Anglo-American-Israeli power, which is attempting to redraw the map to meet their present strategic and imperial objectives.

Islamic State: A Creation of US Intelligence

The Islamic State (IS) has hit the headlines in recent months due to their latest terror campaign in Iraq, which has led to US airstrikes in the North of the country. What has been omitted from mainstream circles though is the intimate relationship between US intelligence agencies and IS, as they have trained, armed and funded the group for years. Back in 2012, World Net Daily received leaks by Jordanian officials who reported that the US military was training ISIL (as it was then known) in Jordan, before being deployed into Syria to fight against Bashar al-Assad. Francis Boyle, a Law professor at the University of Illinois, has described IS as a “covert US intelligence operation” whose objective is to “destroy Iraq as a state”.

The strategy in the Middle East is the creation of a perpetual condition of instability and a policy of “constructive chaos”, where nation states are to be destroyed so that the map of the Middle East can be redrawn. IS provided the pretext to intervene in Iraq once again, with the intervention ensuring the oil fields in Erbil are safely in the hands of multi-national corporations – as oppose to chaotic and dysfunctional mercenaries. As well as providing the justification for the US,Britain and France to “bolster” the Kurds in the North of the country, which furthers the agenda of destroying “Iraq as a state”. As the President of the Council on Foreign Relations (CFR) and Former Director of Policy Planning at the State Department, Richard Hass, wrote in an Op Ed for Project Syndicate last month:

“It is time to recognize the inevitability of Iraq’s break-up (the country is now more a vehicle for Iran’s influence than a bulwark against it) and bolster an independent Kurdistan within Iraq’s former borders.”

As I reported in June, the policy in Iraq is to split the country into 3 separate religious and ethnic mini-states: a Sunni Iraq to the West, an Arab Shia State in the East and a Free Kurdistan in the North. The objective of dividing Iraq into 3 has been discussed in neo-imperial policy circles since as far back as 1982, when Israeli journalist – who also had close connections to the Foreign Ministry in Israel – Oded Yinon, wrote an article which was published in a journal of the World Zionist Organisation, titled: “A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties”. Yinon discusses the plan for a Greater Israel and pinpoints Iraq in particular as the major obstacle in the Middle East which threatens Israel’s expansion:

“Iraq, rich in oil on the one hand and internally torn on the other, is guaranteed as a candidate for Israel’s targets. Its dissolution is even more important for us than that of Syria. Iraq is stronger than Syria. In the short run it is Iraqi power which constitutes the greatest threat to Israel (p.12)……….The dissolution of Syria and Iraq later on into ethnically or religiously unique areas such as in Lebanon, is Israel’s primary target on the Eastern front in the long run, while the dissolution of the military power of those states serves as the primary short term target.” (p.11.)

Yinon continues:

“In Iraq, a division into provinces along ethnic/religious lines as in Syria during Ottoman times is possible. So, three (or more) states will exist around the three major cities: Basra, Baghdad and Mosul, and Shi’ite areas in the south will separate from the Sunni and Kurdish north.”(p.12)

Israel is merely an extension of Anglo-American power and has been since its creation in 1948, so any expansion of Israeli territory is synonymous with an increase in Anglo-American hegemony in the region. Arthur James Balfour, the British Foreign Secretary from 1916 to 1919 and author of the 1917 Balfour Declaration – which declared British support for the creation of a Jewish state (Israel) in Palestine – was also a member of the Milner Group, according to CFR historian Carroll Quigley in his book the Anglo-American Establishment (p.311). The Milner Group was the precursor to the Royal Institute of International Affairs (RIIA) or Chatham House; the British arm of the CFR, with both organisations sharing the collective objective of creating an Anglo-American global empire.

The Plan for a “Middle Eastern Union”

After funding and being directly responsible for much of the chaos and instability that has been unleashed in the Middle East, western think tank strategists are proposing a centralised, sovereignty-usurping union as the solution to the problem they have created, in a classic deployment of the order out of chaos doctrine. As The New American reported last month, Ed Husain, an Adjunct Senior Fellow for Middle Eastern Studies at the CFR, compared today’s Middle East to Europe before the EU was created, and he asserted that the only solution to the ongoing violence is the creation of a “Middle Eastern Union”.  This sentiment was echoed by Hass, who compared the Middle East of today to 17th century Europe, in his article “The New Thirty Years War”. Hass proclaims that the future will likely be as turbulent unless a “new local order” emerges:

“For now and for the foreseeable future – until a new local order emerges or exhaustion sets in – the Middle East will be less a problem to be solved than a condition to be managed.”

The idea of an EU-style governing body over the Middle East is not a new concept. In 2008, the Iraqi government called for an EU-style trading bloc in the Middle East that would encompass Saudi Arabia, Iran, Kuwait, Jordan, Syria, Iraq, Turkey and later perhaps the Gulf states, in an address to the US think tank the Institute of Peace. Chatham House has also set up an initiative in Turkey called the Chatham House Istanbul Roundtable, designed to discuss issues relating to Turkey’s role within the region.  The President of Turkey, Abdullah Gül, was in attendance at the second meeting in 2011 along with Egemen Bağış, the ‘Minister for EU Affairs and Chief Negotiator’ at the time, who gave a speech where he described the EU as the model for the Middle East:

“We all know that the EU emerged as the most successful peace and development project of the history after a bloody war. Today, we have the very same expectations for the Middle East.’”

Whether a “Middle Eastern Union” will be created is difficult to determine at this point in history, but there is no question that the process of redrawing the map of the Middle East is well under way.

Additional Sources:

Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a “New Middle East”

Steven MacMillan is an independent writer, researcher, geopolitical analyst and editor of The Analyst Report, who has had articles featured on numerous news sites including Global Research, Truthstream Media, and New Eastern Outlook.

Posted on Saturday, October 4, 2014 at 03:04PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>