« نظرات دکتر رئیس دانا در مورد اقتصاد ایران و معیشت کارگران ایرانی | Main | اگر دلسوز میهن و آینده ایران و نسلهای اینده هستید ؛ چه باید بکنید »

هویت ملی چیست

 

هویت ملی که بازتاب فرهنگ یک ملت در طول تاریخ است میباید بازتاب عناصر سازنده و استوار کننده بقای ملی باشد و هم زمان اجازه جور و جفا را بر علیه مردمان کشور از بین ببرد.در این صورت این هویت ملی لازم است با عقلانیت آزاد و رها و خود محور که نوکر دین و یا ایدئولوزی نیست و ماموریتش کشف حقیقت ورفاه و بقای همه انسانهاست همسو باشد یعنی این هویت ملی باید حقانیت و درستی داشته باشد و بر اوهام و دروغ استوار نباشد

مثلا جشن نوروز که از عنصر مذهبی و ایدئولوزیک خالی شده باشد مورد بسیار خوبی برای هویت ملی است.پس با توسل به عقلانیت آزاد و رها تاریخ و فرهنگ خود را کاوش میکنیم و عناصر ایدئولوژیک و اوهامی را برای انتخاب هویت ملی بکار نمیگیریم و در مقابل اگربخشهایی از تاریخ ما  با این عقلانیت همسوست به عنوان هویت ملی انتخاب میکنیم و گر نه برای بقای ایران آن تاریخ ضد حقانیت را مسکوت میگذاریم تا ارزشهای منفی و ضد عقلانیت ازاد و رها که موجب بی عدالتی و ناحقی میشود  به هویت ملی وارد نشود و از آنجا سبب وقوع مسایل منفی برای میهن ما نشودوآن تاریخ منفی و ضد حقانیت مانند استبدادی بودن حکومتهای قبلی ایرانرا  بموضوعی مربوط بگذشته مبدل میکنیم 

هویت ملی امر ثابتی نیست و امر مقدس شده ای نیست در هر جایی که هویت ملی در تضاد با منافع ملی و حقانیت باشد لازم است در آن تجدید نظر کرد و همسو با عقلانیت آزاد و رها بپیش رفت.

هویت الزاما مربوط بگذشته نیست.البته بدیهی است که فرهنگی که در یک جغرافیا و تاریخ مشخصی ساخته شده است میتواند عناصری را از گذشته خود بعنوان هویت ملی قبول کند.بسته به بضاعت فرهنگی و سیاسی و دینی و تاریخی جامعه هویتی ممکن است از سوی حاکمان و یا مردم و خرده فرهنگها ساخته شود.با ید توجه کرد هویت امر ثابتی نیست مثلا تا صد سال پیش کسی از کورش خبر نداشت ولی با تبلیغات حکومت این کورش اکنون پاره ای از هویت ساخته شده زمان شاه است.البته کورش مورد نظر ساختگی و ایدئولوژیک است و با کورش حقیقی که جنگ طلب و کشور گشا بوده است فرق دارد(بحث های طولانی در این قسمت میتوان کرد).شاه از کورش و شاهنامه و نژاد موهوم آریا ایدئولوژیی باستانی خود را که پدرش شروع کرده بود گسترش داد و ناسیونالیسم پهلوی بر اصول اوهامی و دروغ بنا شده بود که نژاد اریایی آن یک شبه به امت اسلامی خمینی تبدیل شد.این مطلب دروغ را در ناسیونالیسم پهلوی میتوان مطالعه کرد

 

 

ناسیونالیسم سلسله پهلوی

http://efsha.squarespace.com/blog/2012/6/22/252154768527.html

در لینک بالا نشان میدهیم که نه ترک از نسل مغول است و نه همه ایرانیان میتوانند نژاد آریایی باشند.توجه فرمایید نژاد بکار رفته بیولژیک نیست بلکه اجتماعی است برای تقسیم بندی مردم

 همانطور که شاه  و پدرش توانستند هویت ایرانی جدیدی بسازند هر کس دیگر هم میتواند هویت تازه ای برای ملت ایران بسازد.این هویت الزاما تاریخی نیست ولی به هر حال تاریخ مشترک مردم ایرانی سبب پیدایش عناصر هویتی و مناسب خوب میتواند باشد.مثل جشن نوروز با هفت سینی نه هفت سین(با دروغ هفت سین با تقلب نوروز را بزبان فارسی و از آنجا فقط ایرانی معرفی کردن که تحریف تاریخ است کجای تخم مرغ و آینه و شیرینی و آجیل با حرف سین شروع شده است)اولین شرط هویت این است که درست و طبیعی باشد و مانعی برای پیشرفت و رفع عقب ماندگی ما نباشد.مثلا ما نمیتوانیم عناصر منفی فرهنگ خودمان را بعنوان هویت اختیار کنیم مثل استبداد حکومتهای ایرانی در هزاران سال گذشته و یا دین ایرانیان (چه اسلام و چه زرتشتی ) که مانع پیشرفت و رفاه و بر قراری حقانیت میتواند باشد.اصولا هویت باید هر چه بیشتر و قویتر در رابطه با فرهنگ کشور باشد.مثلا اگر چه اسلام تاریح 1400 ساله ماست ولی فقط اختیار اسلام بعنوان هویت ملی و بی توجهی بدیگر عناصر فرهنگی نمیتواند حقانیت داشته باشد و نوعی تبعیض است.در اختیار کردن هویت ملی نمیتوان حقوق مردم و اقوام ایرانی را زیر پا گذاشت مثلا هویت زمان پهلوی اقوام ایرانی ترک و کرد و عرب و گیلک و ....انکار میکرد که ضد حقانیت است.مثلا فاصله گیلکی از فارسی بیشتر از فاصله ایتالیایی از اسپانیایی است . در اختیار کردن هویت ملی نمیتوان زبان و هویت قومی اقوام ایرانی انکار کرد و بصورتی تبلیغ نمود که اصرار بر هویت قومی برابر باشد ولی درعمل اقوام ایرانی مثل ترک و عرب و ترکمن را ضد ایرانی و انیرانی معرفی کردیعنی به آنهاا هویت ضد ایرانی داد .هویت ملی ما لازم است که ضمن همسویی با عناصر تاریخی و فرهنگی ما مغایر با حقانیت نباشد .یعنی در ساختن این هویت باید از عقلانیت ازاد و رها و خود محور که نوکر دین و یا ایدئولوژی نیست استفاده کرد شاه و خمینی از عناصر ایدئولوژیک برای هویت ملی استفاده کرده اند و هر دو فاقد حقانیت هستند زیرا انتخاب هویت آنان بتایید عقلانیت آزاد و رها نمیتواند برسد مثلا شاه حقوق ملی ترکان آذ ربایجان و اعراب خوزستان را انکار کرده است و آنان را نه ترک بلکه ترک زبان و اعراب خوزستان را نه عرب بلکه عرب زبان نامیده است و وجه مضحک قضییه در این است که زبان فارسی را بعنوان زبان ایرانی نامیده است در صورتی که قومی بنام فارس در ایران نداریم و زبان فارسی از شرق ایران بعد از اسلام به ایران وارد شده است و کسی به آن زبان تکلم نمیکرده است.با توجه به نوشته های بالا هویت ما باید مدرنیته ای (دمکراتیک سکولار و حقوق بشری ) باشد

http://efsha.squarespace.com/blog/2013/3/2/208735899758.html

 

همه ما هویت ایرانی خود را دوست داریم.
هویت ایرانی چیست؟
شاید سلطنت طلبان سکولاریست دیکتاتور پرست بگویند هویت ایرانی نژاد آریا و کورش است!!ماسکی که فقط پوششش نوکری شاه و پدرش را میکرد.آریا بازی و کورش پرستی همان نقش را در حکومت وابسته شاهی داشت که اسلام ملایان دارد.ملایان دین ندار دین مدار بودند و شاهان بی وطنان وطن پرست.شاهانی که با سه کودتای بیگانه 1299-1320 و 1332 بقدرت رسیدند و نوکر بیگانه بودند و دولتهای دلالی با منافعی هم سو با غربیان تشکیل دادند و ایران تضعیف و وابسته کردند و کشور و ملت را عقب نگه داشتند.تمام نیروهای سیاسی ازادی خواه را سرکوب ولی ملایان را آزاد گذاشتند تا این ملایان هم همان دولتهای دلال را دوباره تشکیل دهند و ایران را بیشتر از زمان شاه عقب مانده و وابسته کنند و در دیکتاتوری چنان ولعی بخرج دادند که شاه و چنگیز مغول را هم روسفید کردند.
هویت ایرانی انسان دوستی و آزادی خواهی و عدالت طلبی و انصاف و تشنگی برای پیشرفت است سجایایی که موافقت با دموکراسی و حقوق بشر دارد و نه دیکتاتوری و آریا بازی که کورش دیکتاتور را بنیان گذار حقوق بشر میداند. در یک صد سال گذشته بین هویت اسلامی و هویت ملی و هویت مدرنیته ای - منظور ارزشهای دمکراسی و سکولاریسم و حقوق بشر است - جنگ و جدل وجود داشته است هیچ کدام نتوانسته اند بر دیگری پیروز شود.با غصب قدرت سیاسی توسط رضا شاه ایران باستان گرایی تشدید شد ولی ملت ایران باز هم از دنیا عقب ماند و بعد از غصب قدرت سیاسی توسط اسلامیستها بزور هویت ایرانی اسلامی صرف اعلام شد که باز هم دردی از ملت دوا نکرد و عقب ماندگی ملت ایران باز هم  تشدید کرد  ضمن حفظ دلبستگی های ملی و دینی لازم است این دلبستگی ها همسو با ارزشهای مدرنیته ای باشد و در تضاد و در تقابل با آن ارزشها قرار نگیرد.یعنی اولین ارزش ما باید حقوق بشری و دمکراتیک باشد و ملی گرایی و دین پرستی تا آنجایی تحمل شود که بر ضد این ارزشهای اولیه نباشد
بهوش باشیم تا از سلطنت طلبان و دیگر گروه های ملی سکولار متمایل بدیکتاتوری  که ضدیت با دمکراسی و اصول آن و ضدیت با حقوق بشر و اصول آن دارند دوباره و چند باره فریب نخوریم

در هویت اسلامی فعلی حقوق مردم ایرانی غیر شیعه و غیر فارس زبان و بهاییان بشدت نادیده گرفته میشود .البته مردم فارس زبان هم در مضیقه هستند ولی آن گروه های نامبرده شده در ستم مضاعفتری هستند.هویت ملی باید بتواند مردم ایران را حمایت بکند و جلوی جنایت بر علیه مردم ایران را بگیرد

Posted on Sunday, April 21, 2013 at 10:05PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>