« روشنفکران مرغ عروسی و عزا نوشته دکتر مسعود نقره کار | Main | راهبرد آزار و اذيت طبقه‌ء متوسط شهری - فرهاد جعفری »

آیا انتقاد از ملت درست است یا این که این انتقاد نشانه دیکتاتوری منتقد است؟

 

اکثریت مردم ایران استبدادی و ارتجاعی و مخالف ارزشهای حقوق بشری هستند و از این باورها و رفتارهای خلاف حقوق بشری طناب داری ساخته اند و بدست دیکتاتوران حاکم بر ایران داده اند.مثلا ناسیونالیستهای آریامهری که در اپوزیسیون ضد آخوندی آکثریت دارند افکار استبدادی دارند و یا مجاهدین و یا کمونیستها و .... که ارزشهای حقوق بشری را انکار میکنند  بهمراه سلطنت طلبان در ایران اکثریت  اپوزیسیون را تشکیل میدهند بله بزبان دیگری اکثریت ایرانیان مرتجعین را در عمل تقویت کرده اند و در یک مسمومیت فرهنگی و ارزشی قرار دارند.از  این اجتماع  مسموم خمینی میروید و  ملا کاشانی همکار با ارتجاع جهانی و یا شاهان پهلوی نوکر بیگانه.

کرم از خود درخت است.ملتی که ندانست جمهوری اسلامی یعنی چه و رای مثبت داد. علت ندانستنش عقاید غلط و باورهای غلط آنان  و این که  چون دیکتاتور قبلی اجازه روشن گری نداد زیرا نوکر بودنش(نوکر بودن سلسله پهلوی ) افشا میشد و حالا هم ملایان همین کار را میکنند تا روشنگری نباشد.منتها با بودن اینترنت جلوی انتقال افکار را نمیتوانند بگیرند

 

 

 منتقد نوشته بالا نگاشته است که :نوشتید "اکثریت مردم ایران استبدادی و ارتجاعی و مخالف ارزشهای حقوق بشری هستند و از این باورها و رفتارهای خلاف حقوق بشری طناب داری ساخته اند و بدست دیکتاتوران حاکم بر ایران داده اند........." ........باید اذعان کنم محکوم کردن ملت خاص مستبدین بوده و این دیکتاتورها هستند که عقل جمعی را به چالش میکشند......شما با چه آماری این چمله را بر زبان میرانی؟!!! از کجا اینقدر محکم صحبت میکنید که اکثریت ملت ایران طرفدار استبداد هستند؟!!!!.......محکومیت ملت همیشه از طرف دیکتاتورها بوده و این از تفکر دیکتاتوری شما حکایت دارد؟ راستی طرفدار کدام گروه سیاسی بوده اید؟

برایش نوشتم که :کی بشما گفته که محکوم کردن رفتار ملت فقط از سوی دیکتاتورهاست؟ پشت این حرف چه عقلانیتی خفته است.کسانی که فقط از ملت بی خودی تعریف 

میکنند پوپولیست و ضد ملت هستند و سبب عقب ماندگی ملت و میهن میشوند

  در ضمن مشاهدات کلی در جامعه و دیدن فعالیتهای سیاسی نشانه ای از جامعه ماست.در این مشاهدات ما نیروهای اسلامی حاکم و مخالف را میبینیم و سلطنت طلبان و کمونیست ها را میبینیم .میزان فعالیت نیروهای دمکراسی خواه گر چه در سطح نخبگان بالاست ولی هنوز به لایه پشتیبان مردمی دست نیافته است.مردمی که با یک باد اسلامی و یا باد دیگری آریایی شده  و بسمت دیکتاتوران متمایل میشوند و باز تولید استبداد را در جامعه تسریع میکنند.

بله این درست است که خانه بخانه آمار گیری نکرده ام و تازه امکان این آمار گیری با بودن دیکتاتوران اسلامی میسر هم نیست ولی اگر من خلاف میگویم شما نشان بدهید اکثرین ایرانیان استبدادی نیستند و متمایل بدمکراسی و حقوق بشر هستند.بدون بر آمدن باورهای حقوق بشری و دمکراتیک در جامعه ما ملت ایران در استبداد غوطه ور خواهیم بود علیرغم این که چه کسی حکومت کند

 علل باز تولید استبداد در ایران را از لینک زیر در یابید

 http://efsha.squarespace.com/blog/2010/4/17/116421137335.html

·  

منتقد من در جواب نوشته است:دوست عزیز محکوم کردن عقل جمعی و خود را برتر از همه دانستن اگر دیکتاتوری و طرفدار دیکتاتور بودن نیست پس چه میتواند باشد؟!!!........ اینکه شما ملت ایران را محکوم میکنید خود جای سئوال است حال اینکه همزمان به قول خود تبلیغات به اصطلاح افشاگرانه خویش را بر همین ملت ایران متمرکز نموده اید!!! براستی این تناقض و اتلاف وقت نیست؟

 

در جواب به او نوشتم که دوست  عزیز شما و سفسطه؟ عقل جمعی اگر در ایران ملاک عمل قرار میگرفت رهبر کشور نمیتوانست بگوید سی میلیون بگویند نه من میگویم من میگویم آری!!!این اسمش عقل جمعی نیست بلکه عقل جمعی و خرد جمعی تنها در بودن آزادی بیان و ارزشهای حقوق بشری در جامعه بدست میاید.من معتقد به آزادی بیان و حقوق بشر هستم و نمیتوانم دیکتاتور بشوم زیرا ارزشهای حقوق بشری نمیتوانند ایدئولوژیک بشوند. دیکتاتور نه بخرد جمعی احتیاج دارد و نه اجازه بدست آمدن خرد جمعی را میدهد.خرد جمعی محصول عقلانیت آزاد و رها و خود محور است که ماموریتش کشف حقیقت و بقا و رفاه تمام انسانها برای همیشه است.ما چنین عقلانیتی را در ایران هرگز نداشته ایم
  

 
منتقد من جواب داده است که:دوست عزیز... محکوم کردن عقل جمعی و خود را برتر از همه دانستن اگر دیکتاتوری و طرفدار دیکتاتور بودن نیست پس چه میتواند باشد؟!!!........ اینکه شما ملت ایران را محکوم میکنید خود جای سئوال است حال اینکه همزمان به قول خود تبلیغات به اصطلاح افشاگرانه خویش را بر همین ملت ایران متمرکز نموده اید!!! براستی این تناقض و
اتلاف وقت نیست؟
 
 
 برایش نوشتم که :آیا شما فکر میکنید رای اکثریت در رفراندوم جمهوری اسلامی همان خرد جمعی است؟یا پیروی مردمی احساساتی از احساسات خودشان بدون درست اندیشیدن؟خمینی زاییده یک ملت خرافی بود.مثلا شما تصور بفرمایید که در
رفراندوم جمهوری اسلامی اری یا نه چه بر سر خودشان آوردند.اکثریتی رفته و در واقع بدیکتاتوری خمینی رای مثبت دادند بکسی که نه میشناختند و نه دو خط از کتابش را خوانده بودنداین همان فرهنگ ضد تفکر ایرانی است که یک روز نژاد اریایی میشود و یک روز هم امت اسلامی.

رفتار مردم در انقلاب ۱۳۵۷ ضد عقلي بود:

تغاري بشكند ماستي بريزد
جهان گردد به كام كاسه ليسان)
شود يك انقلاب مردمانه
ولي سامان رسند مردم فريبان
خدايا ملت ايران نگهدار
ز ملايان شر اين دين فروشان
اگر چه خائنين آماده بودند
بچاپند ثروت و هستي ايران
چرا ما مردمان عاقل نبوديم
نكرديم كارها بر عقل بنيان
پي ملا خميني رفته باختيم
تمام عزت خود را چه آسان
شعر از افشا
من در واقع سعی دارم که این ارزشهای ضد عقلی را که از نظر سیاسی از دو گروه ضد ایرانی و ضد انسانی اسلامیستی و ناسیونال سلطنت طلب تغذیه میکند افشا کنم.هیچ بدیلی برای این کار بهتر از ارزشهای حقوق بشری و اصول دمکراسی که خود کفایی علمی و اقتصادی را در نظر داشته باشد موجود نیست ارزشهایی که میتواند ما را در برابر ایدئولوژی های ضد عقلی دیگران هم حفاظت کند.ملت ما به یک رنسانس ارزشی نیاز دارد تا این بن بست اسارت در دیکتاتوری و استبداد را بشکند
 
در جوابم نوشتکه :دوست گرامی...من ساده تر با شما صحبت میکنم....بحث بر این است وقتی شما ملت خود را محکوم به استبداد خواهی و جهل و نادانی میکنید آن هم بدون ارائه آمار متقن! این نشان میدهد که خود را آزادیخواه و دانا میدانید در میان ملتی مستبد پرور و نادان....این یعنی استبداد چه همه مستبدین همین را میگویند... شاهنشاه آریامهر با کمال احترامی که بنده برایش قائلم احترام و عزتی که برای پیشخدمت فرانسوی خویش قائل بود برای وزرای خویش قائل نبود و اصولا ملت خویش را به هیچ می انگاشت ....دیکتاتور فعلی ایران هم که اصولا خود را نماینده خدا میداند و هر روز با خدا چای و صبحانه میخورد و نیازی به این نمیداند که جوابگوی ملت باشد. ......... شما هم کمتر از آندو نیستید تنها فرقش این است که قدرتی ندارید که با آن دیکتاتوری خویش را استقرار ببخشید........... یادت باشد ملت و عقل جمعی اگر اشتباه هم کند راه خویش را همانند آب جویباران به سمت دریای آزادی می یابد......آنهم چنین ملت بزرگی که سابقه انقلاب بزرگ مشروطیت را داشته زمانی که ملتهای آزاد کنونی بسیاری در بند استبداد بودند..........
 
 در جوابش نوشتم که : دوست عزیز شما چرا مطلب را نمیگیرید من به ملت توهین نمیکنم من واقعیت را نشان میدهم.ملت در رای دادن به آخوند خمینی و برنامه او اشتباه کرد زیرا از عقلانیت استفاده نکرد.شما با نظر غلط خود واقعیت را میپوشانید بله ملت در نهایت اگر بقا داشته باشد راه درست را انتخاب خواهد کرد در این شکی نیست ولی هنر پیدا کردن راه درست با تفکر درست است نه با تو سری خوردن.ما وقت آن را نداریم کهمثل اروپا سیصد سال وقت بگذاریم تا دمکراسی را پیاده کنیم ما باید از تاریخ و امکانات امروزه علوم ارتباطات استفاده کرده و راه میانبری را پیدا کنیم که در دو سه نسل ما را به دمکراسی برساند با حکومت آخوندی حداقل چند نسل گرفتار شدند و ملت عقب مانده تر شده است.من میگویم کسی مریض است باید بنزد پزشک برود شما میگویید ملت رای گیری کرده است که آخوند این مریض را درمان کند و این رای اکثریت است و مرا که راه درست را نشان داده ام و لازم میبینم خودم و دیگران از راه درست تبعیت کنند مستبد میشمارید.در اصول اولیه پیروی از عقلانیت هنوز افرادی مثل من و شما مسئله داریم.زندگی در استبداد مستبد میپرورد و هر ایرانی در حکومت استبدادی یک مستبد کوچک است
 در دل هر فرد ایرانی بود یک دیکتاتور 
 میکند ما را اسیر خود اسیر زور و جور
 از چه رو ایرانیان باشند چنین درمانده ای
حق کشی آدم کشی خارج نمود ما را ز دور 
 مگر این که به این نتیجه برسیم که درد ما استبداد است و استبداد خودمان ناشی از استبداد حاکمین است  تا با این دانش از استبداد درونی آزاد شویم
 
 
 
 منتقد من نوشته است
دوست گرامی... من فکر میکنم شما هستید که نمیگیرید.....ملت آمریکا خسته از تزویر سیاستمداران بناچار به کارتر متمایل شد بعد از 4 سال به لطف دمکراسی اشتباه خویش را جبران نمودند ... ملت شوروی نیز پس از 63 سال اشتباه در سوسیالیسم استالینیستی (البته نه لنینیستی- منظورم جانشینش استالین) به نتیجه رسید که دیکتاتوری جوابگو نیست البته دیکتاتوری یلتسین-پوتین جانشینش شد.... البته بسیار بهتر از دوران دیکتاتوری آهنین....دیکتاتوری های زیادی هستند که جایش را به دمکراسی داده اند آن هم به لطف عقل جمعی....شما به به ملت خویش اهانت میکنید که این نشانه بیخردی و از تفکر دیکتاتوری شما حکایات بسیار دارد... مادر ایرانزمین از
زایش فرزندان خردورز و اندیشه گرا در نخواهد ماند.... همین صفحه تعدادی اندک را می بینید .... شما ناراحت ایران و مردمش نباشید........ بدرود
 
 
در جوابش نوشتم که: ملت حقوقی برابر با ارزشهای حقوق بشری دارد و من با انتقاد و یاد آوری خطای ملت ؛ ملتم را از این حقوق محروم نمیکنم.یعنی مردم ایرانی مطابق با ارزشهای حقوق بشری محق هستند به خواسته های خود برسند.و انتقاد من مانعی برای این حقوق ایرانیان نیست.من نمیدانم شما با چه منطقی مرا مستبد وو دیکتاتور مینامید؟ در ضمن مقدس سازی کار مستبدیون و افراد ضد مردم است خمینی با مقدس کردن اسلام این خیانت و استبداد را در مورد حقوق مردم ایران کرد و سلسله پهلوی با مقدس سازی کشور دیکتاتوری خود را مستقر نمود.این شمایید که ملت را مقدس سازی میکنید که نمیتوان اشتباه ملت را تذکر داد تا اهداف سیاسی خود را در زیر ماسک مقدس سازی ملت پنهان کنید. این که من بتوانم اشتباه ملت را تذکر دهم و نشان بدهم که مثلا در جایی اشتباه کرده مثل رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه از حقوق بشری و آزادی بیان من است.شما با مستبد نامیدن من در واقع از حقوق بشری من و آزادی بیان ناراحت هستید و این را با مقدس کردن ملت میپوشانید. آزادی بیان هر ایرانی در ای ن مورد بخصوص آزادی بیان من مساوی با آزادی بیان ملت ایران است.شما با تمسک بمقدس سازی ملت سعی میکنید این آزادی بیان مخدوش کنید و جلوی ارزشهای حقوق بشری را بگیرید کسی دیکتاتور است که با ارزشهای حقوق بشری مخالف باشد.من این ارزشها را از جمله زادی بیان را برای خودم و برای هر فرد ایرانی قبول دارم من دیکتاتور نخواهم بود ولی شما با تمسک به تقدس ملت و بری از انتقاد بودن ملت در واقع خوی دیکتاتوری خودتان را میپوشانید
__________________________
از دوستان خواننده تقاضا میکنم در این مورد نظر خودشان را بنویسند 
Posted on Monday, July 23, 2012 at 02:12AM by Registered Commenterافشا | Comments2 Comments

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

برای اولین باره که دارم یه فرد کاملاً منطقی می بینم که داره به دور از احساسات دست رو چیزایی می ذاره که همیشه در ذهن منم میگذره . درود . مطمئن باشید که طرفداران زیادی نخواهید داشت چون فقط عده ی کمی وجود دارند که فکر می کنند .

January 21, 2015 | Unregistered CommenterMohsen

محسن عزیز خیلی ممنونم از الطاف شما.حقیقت تلخ است بویژه در کشوری که مردمش در هزاران سال استبداد زیسته اند و در نود سال اخیر هم رژیم های استبدادی خربزه زیر بغلشان گذاشته اند که شما ملت آریایی و یا امروزه استبداد ملایی میگوید امت اسلامی و ام القرای اسلام هستید.همه اش هم دروغ و غلط است.در این فضای دیکتاتوری و دروغ و فریب من منتظر این واکنشهاهم هستم. ولی به هر حال وقتی که حقیقت جویی هدف شد ، لازم است حقیقت را گفت تا انشااله موثر هم بیفتد.حتی اگر یک نفر تایید کند - کافی است

January 22, 2015 | Registered Commenterافشا

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>