« پیری زودرس یک انقلاب - علی امیری | Main | آزمون نظريه‌ي برچسب‌زني در سياست! درباره اصلاح‌ناپذیری رژیم شاه - عباس عبدی »

خائنان به ایران و امنیت غذایی کشور و دشمنان تولیدات ملی را بشناسید

 

 

 

دولت دلال تولیدات بیگانه بشدت بر ضد تولیدات داخلی است
چرا اقتصاد دلالی و کمپرادور بر اساس واردات بر ضد دمکراسی و همراه با دیکتاتوری است

 


http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/1/610018224505.html

در چهل سال پیش هندی از گرسنگی در خیابان میمرد.حالا دارد برنج صادر میکند ولی وضع ایران با دزدیهای حکومتهای اقتصاد دلالی بر اساس واردات روز بروز بدتر میشود.ایرانیان تا نابود نشده اید فکری بکنید
لطفا خبر زیر را درباره واردات برنج از هند  بخوانید
 تكرار فاجعه‌ واردات برنج هندى

آفتاب: نماينده مردم لنگرود با اشاره به احتمال واردات برنج از كشور هند گفت: طبق اخبار واصله، وزارت صنعت، معدن و تجارت در توافقى با كشور هند تصميم به واردات برنج از اين كشور دارد. بايد پرسيد آيا فاجعه‌اى كه سال‌هاى 77 و 78 اتفاق افتاد دوباره تكرار خواهد شد؟

مهرداد لاهوتى در تذكرى شفاهى هشدار داد: واردات برنج از كشور هند در سال‌هاى 77 و 78 فاجعه‌ زيست محيطى گسترده‌اى به وجود آورد. طى آن سال‌ها بهترين برنج كشور با مشكل فروش مواجه شد. لذا حال بايد از وزير صنعت پرسيد كه آيا دوباره آن فاجعه‌ بزرگ تكرار خواهد شد؟

به گزارش ايسنا ،وى تصريح كرد: وزير جهادكشاورزى بايد بداند كه مطالبات چايكاران هنوز پرداخت نشده است. البته بنده دو بار اين موضوع را گوشزد كردم ولى با وجود اين‌كه رييس‌جمهور وعده‌ى دستور پرداخت به معاون برنامه‌ريزى و نظارت راهبردي‌اش را به بنده داده است، هنوز هيچ ترتيب اثرى داده نشده است.

16 اسفند 1390
در زیر عدم حمایت دولت را از تولیدات صنعتی ملاحظه بفرمایید
پيامد تحريم مواد اوليه توليد؛ تعطيلی کارخانه چکيده صنعت ساوجبلاغ و بيکاری ۱۰۰ کارگر ديگر

ايلنا: يک فعال کارگری در ساوجبلاغ از تعطيلی کارخانه چکيده صنعت با بيش از ۱۰۰ کارگر خبر داد.

دبير اجرايی خانه کارگر ساوجبلاغ در گفتگو با ايلنا ضمن اعلام تعطيلی کارخانه چکيده صنعت، اظهار داشت: بيش از ۱۰۰ کارگر اين کارخانه توليد کننده چرم دور شيشه اتومبيل، در حال حاضر در بلاتکليفی بسر برده و خواستار دريافت مطالبات معوقه خود از صاحبان کارخانه هستند.

کرمعلی ساماني‌پور افزود: کارخانه ايرکست که توليد کننده کوره‌های حرارتی است نيز به دلايل مشابهی ۵ ماه حقوق ۹۰ کارگر خود را پرداخت نکرده است.

او با اشاره به مشکلات صنايع توليدی در شهرستان ساوجبلاغ تصريح کرد: بخش عظيمی از صنايع توليدی اين شهرستان به دليل عدم حمايت دولت از بخش صنعت در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، دچار مشکل شده است.

اين فعال کارگری با بيان اينکه به دليل تحريمهای صورت گرفته اکثر صنعتگران اين منطقه با عدم ورود مواد اوليه توليد مواجه شده‌اند افزود: با شروع سال جديد کارخانجاتی که نياز به واردات مواد اوليه دارند با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

او با تاکيد بر اينکه همه اين واحد‌های توليدی نياز به حمايت دولت دارند گفت: افزايش قيمت انواع حامل‌های انرژی منجر به چالش صنايع توليدی و افزايش قيمت تمام شده محصولات آنان شده است.

اين فعال کارگری با بيان اينکه ادامه روند کنونی تبعات اقتصادی و اجتماعی غير قابل جبرانی در پي‌خواهد داشت، در خاتمه اظهار کرد: شهرستان ساوجبلاغ با داشتن بيش از ۶۰۰ واحد توليدی مهم، با وجود مشکلات فراوان، به توليد ادامه مي‌دهند.
دشمنان ایران و تولیدات ایرانی که با غارت فروش نفت بنوایی رسیده اند حالا میخواهند امنیت غذایی ملت را فدای جیب خودشان بکنند.میگوید سبی زمینی نکارید آب را صادر کنید تا بیشتر پول در بیاوریم.
لطفا ویدئوی زیر را که پیشنهاد فروش اب توسط احمدی نژاد خائن بتولیدات و امنیت غذایی کشور است را ببینید
http://www.youtube.com/watch?v=nuXB7ENcIBk&feature=channel_video_title
 
Posted on Tuesday, March 6, 2012 at 09:30PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>