« رشد سه برابری سرطان در ده سال اینده | Main | لیستی از نوشته های قبلی »

باج نه هزار میلیون دلاری خامنه ای به بشار الاسد

 

تاریخ خبر: شنبه 25 تیر 1390 - کدخبر: 86541

   ۹ میلیارد دلار از جیب ملت ایران برای جلوگیری از سقوط دیکتاتور سوریه

article picture

 

این مبالغ جدای از صادرات روزانه ۲۹۰ هزار بشکه نفت رایگان به سوریه است. بعلاوه پیش از این و به هنگام آغاز اعتراض‌های سیاسی در سوریه، به دستور علی

 

جزییات کمک ۹ میلیارد دلاری خامنه ای از جیب ملت ایران برای جلوگیری از سقوط دولت بشار اسد

 

 

خامنه‌ای ۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران در خارج کشور به حساب ارزی و بین الملی شخص بشار اسد واریز شده بود.

 

به فرمان خامنه ای و در جهت حمایت از سرکوبهای خونین سوریه ۹ میلیارد دلار کمک بلاعوض در اختیار بشار اسد قرار می‌گیرد. بر اساس مستندات به دست آمده، برکناری معاون ارزی بانک مرکزی ایران نیز به دلیل مخالفت وی با دریافت مقادیر هنگفتی از نقدینگی‌های ارزی توسط نمایندگان سپاه پاسداران بوده است.

 

به گزارش کار‌شناسان ایران سبز در ادامه حمایت‌های سیاسی، نظامی و اطلاعاتی حکومت ایران از دولت سوریه مقرر شده تا ظرف ماههای آتی و نیز ۳ ماهه اول سال ۲۰۱۲ میلادی ۹ میلیارد دلار کمک بلاعوض به دولت بشار اسد پرداخت شود. این مبالغ جدای از صادرات روزانه ۲۹۰ هزار بشکه نفت رایگان به سوریه است. بعلاوه پیش از این و به هنگام آغاز اعتراض‌های سیاسی در سوریه، به دستور علی خامنه‌ای ۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران در خارج کشور به حساب ارزی و بین الملی شخص بشار اسد واریز شده بود.

 

گزارش‌های بدست آمده نشان می‌دهد که از مجموع ۹ میلیارد دلار مصوب شده برای ارسال به سوریه، تاکنون ۲ میلیارد دلار آن بصورت نقدی و در بسته بندی‌های ویژه از طریق فرودگاههای تهران، اصفهان و شیراز و توسط هواپیماهای سپاه پاسداران به دمشق حمل شده است. طبق دستور دفتر علی خامنه‌ای تا پایان سالجاری میلادی مبلغ ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به دمشق منتقل می‌شود و ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار دیگر حداکثر تا پایان مارس سال آینده به سوریه منتقل می‌گردد. علت این تاخیر بحران شدید اقتصادی دولت ایران و فشارهای شدید ارزی بر اقتصاد ایران است.

 

علی خامنه‌ای بر اساس دستور ویژه‌ای مقرر کرده است که هر گونه حمایت سیاسی و اقتصادی و نظامی ممکن برای پایدار ماندن دولت حاکم بر سوریه در اسرع وقت صورت پذیرد و به هر نحو ممکن از سقوط دولت بشار اسد جلوگیری شود. بررسی‌های کار‌شناسان ایران سبز نشان می‌دهد که همزمان با این نقل و انتقالات مالی و نظامی، مقامهای سوری در رایزنی‌های فشرده با مقامهای سیاسی و امنیتی ایران در پی یافتن راه حل‌هایی برای فرونشاندن بحران فزاینده اجتماعی و سیاسی در سوریه هستند. در جلسه اخیربین نمایندگان دولت سوریه با مقامهای ایرانی، تلاش برای ایجاد شکاف بین رهبران مخالفان حکومت سوریه مورد بحث قرار گرفته و دولت ایران تامین منابع مالی برای راضی کردن رهبران اپوزیسیون سوری را برای مذاکره با دولت این کشور بر عهده گرفته است. موضوعی که اگر امیدوار باشیم به سرکوب نهایی یا خاموش کردن اعتراضات ملی و مردمی در سوریه نیانجامد، اما به دلیل از کف رفتن میلیارد‌ها دلار دیگر از سرمایه‌های مالی، به خالی شدن بیش از پیش سفره مردم ایران و عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی کشور می‌انجامد.

 

http://parsdailynews.com/86508.htm

خبرنگاران سبز

Posted on Saturday, July 16, 2011 at 03:09PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>