« این چه مملکتیه! توسط حسین رجب نژاد | Main | راه نجات ایران اتحاد بر اساس ارزشهای حقوق بشری و اصول دمکراسی است »

آیا جهان میتواند خطر جنگ جهانی را پس بزند؟Thrid Wrold War is a crime against humanity

 

 بشریت در آستانه تحولی مهم است.بحران اخیر همان رشد شتابان فاصله بیشتر بین فقیر و غنی است در زمان توسعه اقتصادی این فاصله در پنجاه سال اخیر هم چنان بیشتر شده است و اکنون هم بعلت نبودن رشد اقتصادی این فاصله بیشتر میشود.شباهت این ایام به ایام قبل از جنگ جهانی دوم خطر جنگ بزرگی را نشان میدهد مثل آن زمان که انگلیس ابرقدرت بود واین ابر قدرت زمان باید میرفت تا ابر قدرت جدیدی بیاید که آمریکا جانشین انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم شد.  فعلا هم آمریکا تا  بیش از ده  الی بیست سال اینده نمیتواند ابر قدرت باشدودر نتیجه خلا قدرتی در سطح جهان پدید خواهد آمد که  خلا قدرت  بوجود آمده باید بنحوی پرشود. ولی  ابر قدرت بعدی کیست ؟ چین یا اروپای متحد و یا .... اگر عقلانیت بخرج داده نشود و دنیا با عدالت و عقلانیت اداره نشود.خطر جنگ بزرگ بیخ گوش ماست قبلا هم شعله های کوچک این جنگ با حمله به افغانستان و عراق و لیبی دیده میشود.دنیا بر اساس ارزشهای حقوق بشری برای همه افراد کشور ها و بر اساس  دمکراسی باید اداره شود نه این که دول غربی بنام حقوق بشر حقوق بشری دیگر کشور ها و حتی مردم خودشان را زیر پا بگذارند.حقوق بشر که حالا  بر روی کاغذ پیروز شده است لازم است در عمل هم پیروز باشد و دنیا بر اساس ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی اداره شود حقوق بشر پدیده انسانی و جهانی است که توسط انسان غربی شروع شده است و توسط همه جهانیان باید به اتمام برشد اگر چنین نشودسرمایه داران جهان خوار با ایجاد جنگ بزرگ جهانی فقط منافع خود پاسداری خواهد کرد که این مانع فقط با کشتار انسانهای بسیار زیادی ده ها بار بیش از هشتاد میلیون کشته جنگ جهانی دوم بر اورده خواهد شد.چون سیستم سرمایه داری نمیتواند با تکیه بر سود عدالت را بر قرار کند این موقعیت  بد و ضد بشری بیکاری و بحرانهای اقتصادی دوباره تکرارخواهد شد.زیرا سرمایه داری بر اساس سود حتی با زیر پا گذاشتن ارزشهای حقوق بشری و محیط زیستی نمیتواند جوابگوی زندگی همه جهانیان باشد چون  در ذات خود زور گویی و سود طلبی دارد

در این وضع بحرانی تنها با اختراع مهمی میتوان کار و شغل و توسعه اقتصادی ایجاد کرد اختراعی در حد اختراع اتومبیل که سبب توسعه شهرکهای اقماری در اطراف شهرهای بزرگ شد و کار و سازندگی ایجاد کرد حتی امروز هم پس از یک قرن بسیاری از شغلها مثل مکانیکی - باطری سازی و تعمیرات ماشین و فروش قطعات ماشین و جاده سازی و غیره به وجود اتومبیل بستگی دارد.اگر چنین نشود دولتهای قوی به کشور های دیگر حمله خواهند کرد که نمونه اش در افغانستان و عراق و لیبی یا حمله روسیه به گرجستان و آذربایجان توسط عمال ارمنی مسکو هم نمونه های دیگر آن است.این اختراع اگر بوجود نیاید و زمینه ساز  توسعه اقتصادی نباشد جنگ بزرگی در پیش خواهدبود تا  چرخ  چپاول سرمایه داری را دوباره فعال کند. فعلا که چرخش  زمان بیشتر بسود جنگ بوده است و ملایان که در واقغ نوکر و عامل همین سرمایه داران چپاولگر هستند  ملایان این نوکری را از  طریق دامن زدن به اقتصاد دلالی بر اساس واردات در ایران ادامه میدهندسود خود را در پیروزی اربابان چپاولگر خود و یا جنگ میبینند.تنها اتصال همه مردم جهان به ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی میتواند از این جنگ پیشگیری کند.برنده این جنگ مشخص نیست و امید که این قمار بزرگ صورت نگیرد

_________________________

اعتراضات مردمى در آمريکا :مخالفت با نابرابرى هاى اجتماعى
موج: اعتراضات مردمى در آمريکا که چند هفته پيش تحت عنوان جنبش تصرف وال استريت در اعتراض به زياده خواهى هاى مؤسسات فعال در وال استريت با تحصن در مقابل مقر آن در نيويورک آغاز شده بود و به دستگيرى صدها تن از فعالان حقوق بشر در اين کشور انجاميد، اکنون به تدريج سراسر آمريکا را فراگرفته است.
گزارشات رسانه هاى غربى حاکى از آن است که با پيوستن جنبش هاى مردمي، احزاب و اتحاديه هاى کارگرى و انجمن هاى دانشجويى به موج اعتراضات در آمريکا، به تدريج سراسر آمريکا صحنه تظاهرات گسترده عليه دولت و سياست هاى نظام سرمايه دارى آن شده است.
رويترز در گزارشى اعلام کرده است که تظاهرات مردمى از لس آنجلس در جنوب آمريکا تا شهر بوستون و نيويورک در شمال اين کشور را فرا گرفته و به تدريج به موج اعتراضات و شمار معترضان به وضعيت اقتصادي، نابرابرى هاى اجتماعى و اسراف سرمايه هاى ملى توسط دولت اوباما افزوده مى شود.
همچنين برخى از رهبران جنبش هاى مردمى به خبرگزارى رويترز اعلام کرده اند که واشنگتن، پايتخت آمريکا نيز از فردا (پنج شنبه) شاهد تظاهرات گسترده مردمى خواهد بود و اين اعتراضات تا اصلاحات جدى در سياست هاى کاخ سفيد ادامه خواهد يافت.
ضمن اينکه گزارش مى رسد معترضان با شعار "ما در اکثريت هستيم" و "ما 99 درصد را تشکيل مى دهيم" کنايه از اين دارند که سياست هاى دولتمردان آمريکايى همواره به سود اقشار مرفه و ثروتمندان تجمل گرا در اين کشور بوده است و فشارهاى مالى و رياضت هاى اقتصادى سهم قشر متوسط و فقير آمريکا مى شود.
بر اساس آخرين گزارشات واصله از نيويورک، معترضان اکنون در پارکى در محله منهتن گرد هم آمده و اعلام کرده اند که حتى در طول زمستان نيز به تحصن خود ادامه خواهند داد.
همچنين گفته مى شود که نمايندگان معترضان با حمايت نهادهاى فعال حقوق اجتماعى اقدام به شکايت قضائى از شهردار نيويورک و رئيس پليس اين شهر به جرم حملات وحشيانه به تظاهرکنندگان و بازداشت صدها تن از آنان نموده اند.
در لس آنجلس نيز شمار زيادى از معترضان در مقابل شهردارى اين شهر دست به تحصن زده اند و با سر دادن شعارهايى عليه دولت اوباما و حمل پلاکاردهاى اعتراض آميز خواهان حقوق شهروندى و مزيت هاى اجتماعى خود هستند که به بهانه هاى واهى توسط دولت از آنان سلب شده است.
در شهر بوستون نيز شمار زيادى از معترضان اقدام به برپايى کمپ هاى اعتراض آميز در مناطقى نموده اند که مؤسسات بزرگ مالى در آن قرار دارند و ده ها معترض نيز از روز گذشته با برپايى چادر در مقابل ساختمان بانک مرکزى اين شهر تحصن کرده اند.
همچنين از شيکاگو نيز خبر مى رسد که صدها معترض در مرکز مؤسسات مالى اين شهر تجمع کرده اند و با سر دادن شعار و حمل پلاکارد، حمايت خود را از معترضان و رهبران جنبش تصرف وال استريت در نيويورک و ساير شهرهاى آمريکا اعلام مى کنند.
در سنت لوئيس نيز ده ها نفر با حمل پلاکارد از روز گذشته در مقابل ساختمان دولت فدرال در اين شهر دست به تظاهرات زده و ده ها تن نيز با برپايى کمپ هاى اقامتى هنوز در اين مکان تحصن کرده اند.
خبرگزارى هاى مختلف بين المللى به پوشش خبرى اعتراضات گسترده در آمريکا پرداخته اند، اما گفته مى شود تشديد اقدامات امنيتى در بسيار از شهرهاى اين کشور موجب شده تا برخى از معترضان هنوز جسارت حضور در خيابان ها و اعتراض علنى را پيدا نکنند.
با اين حال، کارشناسان معتقدند که با نزديک شدن به پايان هفته و پيوستن جنبش هاى مردمي، احزاب و اتحاديه هاى کارگرى و انجمن هاى دانشجويى به صف معترضان، سراسر آمريکا را موج اعتراضات خيابانى فراخواهد گرفت.

13 مهر 1390 17:25

 - Economy should be Democratic-اقتصاد باید دمکراتیک بشود

http://efsha.squarespace.com/blog/2010/9/6/-economy-should-be-democratic.html

Posted on Wednesday, October 5, 2011 at 07:46PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>