« جنبش سبز و حکومت نظاميان اسلامی - جمعه گردیهای اسماعیل نوری علا | Main | چهار نهاد حمله کننده اصلی به سایت های اصلاح طلب شناسایی شدند »

سکولاریسم چیست؟

 

 

از افشا

سکولاریسم جدا کردن حکومت از  امر قدسی میباشد امر قدسی یعنی یک موضوع مقدس شده ولی اثبات نشده علمی است   مثلا  حکومت بر اساس اسلام و یا ناسیونالیسم کورش پرست و یا ناسیونالیسم قوم گرا  و یا هر چیز مقدس دیگر که در نهایت سبب میشود ارزشهای حقوق بشری ضدیت با آن اندیشه ها و ارزشهای مقدس داشته باشد. یعنی آن مقدسات بر ضد حقوق بشر هستند مثلا رژیم پهلوی بر اساس کورش پرستی بود و  شاه سلسله  پهلوی که خودش  دیکتاتوربود و اصلا بحقوق بشر  اعتقادی نداشت  یک دیکتاتور دیگری  بنام کورش را
  بنیان گذار حقوق بشر معرفی میکرد!!! بسیبار جالب است دیکتاتوری یک دیکتاتور دیگر را بنیان گذار حقوق بشر نامیده است و این دروغ با همت دزدان همراه حکومت پهلوی با تبلیغات رسانه ای که در دست خودشان بوده است به امر مقدس تبدیل شده است همانطور که متجاوزان عرب  بنام اسلام در کشور ایران به امر مقدس تبدیل شده اند. این فقط در این مورد نیست در مورد نوروز جشن ملل منطقه که اصلا در آن هفت سین وجود ندارد آمده اند هفت سینی را هفت سین کرده اند تا بزبان فارسی و از آن طریق به ایرانیان فارس زبان مربوط کنند. در برابر این تجاوز به جشن ملی صدایی از هیچ وطن پرست واقعی را نگذاشته اند که رسا شود زیرا میخواهند با توسل به کورش و جشن نوروز و غیره حاکم شوند و بچاپند و نوکری بیگانه را بکنند همان طور که آخوندها بنام اسلام چاپیدند و نوکری بیگانه را میکنند بر ضد ملت ایران.
من نمیدانم یک سکولار واقعی چرا کورش دیکتاتور را باید بپرستد؟

سکولاریسم همسو با حقوق بشر عبارت است از جدا بودن هر باور غیر قابل اثبات از حکومت است حالا این باور دینی باشد و یا ملی باشد مثل ملت آریایی ایران و یا عقیده شخصی باشد فرق نمیکند.اینها باید از حکومت جدا بشود منظورم این است که سکولاریسم فقط جدایی دین از حکومت نیست که این سفسطه است مثلا هیتلر و رضا شاه در این صورت میشوند سکولار.این تعریف را طرفداران خمینی بکار میبرند و یا طرفداران ناسیونالیسم اریامهری بکار میبرند تا سکولاریسم واقعی را تحریف کنند زیرا ارتجاع با سکولاریسم مخالف است.دین سلسله پهلوی ایران باستان گرایی ، اریا پرستی ، کورش پرستی بوده است و از نظر کارکرد هم همین عقاید فرقی با دین اسلام نداشته اند و برای تقویت دیکتاتور و بقای او بر ضد بقای ملت ساخته شده بودند


ما راه درازی برای بثمر رساندن حکومت دموکراسی بر اساس حقوق بشر داریم و لازم است در این راه همه سدها در هم شکسته شود

 بنابراین بنظر من سکولاریسم نمیتواند با دمکراسی و حقوق بشر مخالف باشد و هر کسی که ادعای سکولاریته کرد و با حقوق بشر و دمکراسی مخالف بود در واقع ضد سکولار است .کسانی که از شاهان پهلوی تعریف و تمجید میکنند که دیکتاتور بودند و ضد حقوق بشر بودند نمیتوانند سکولار باشند.

********************

از پروانه

بابا این همه ملا نقطی نشوید. آمال حقوق بشر نیز مقدس است
مقدس یعنی پاک کننده و به پاکی یاد شده و نیز پاک و تمیز و منزه
هرکسی که رعایت حقوق " انسانیت " را که خود انسان ها نیزتعریف کرده اند، بکند پاک و منزه و تمیز است. پاک شوید.

اول صلح یا حقوق بشر اول شاهی یا جمهوری اول من
همه چیز مقدس است؟؟؟؟؟؟؟

*******************

از افشا

حقوق بشر یک امر عقلانی است و ربطی بتقدس ندارد.اصل طلایی :آنچه را که بخود نمی پسندی بدیگران هم مپسند
را اگر گسترش دهیم همان نفی دیکتاتوری است و اعلام حقوق بشر. خوشبختانه این اصل ریشه در مذهب ندارد
این که باید از علم و عقل در اجتماع تبعیت کرد برای این است که همگان راحت باشند این در واقع ادامه همان اصل طلایی است. منطقا هم مردم جامعه را میسازند و قدرت سیاسی و هر قدرتی هم در جامعه پیدا میشود متعلق بهمه مردم است و باید با نظر همه مردم مورد استفاده قرار گیرد.
 دموکراسی و حقوق بشر ربطی به تقدس ندارد.دموکراسی و حقوق بشر عقلانی است و منطبق با علم باید باشد زیرا دموکراسی و حقوق بشر زاییده مدرنیته است که خود مدرنیته هم با ملاک قرار گرفتن عقلانیت بوجود آمده است منتها عقل مورد استفاده در مدرنیته و دموکراسی عقلی است که ماموریت آن کشف حقیقت و رفاه انسانیت امروز و انسانیتهای آینده است. این هم باز ادامه همان اصل طلایی است.این نسل آنچه را که بخود نمیپسندد بنسلهای بعد از خود هم نپسندد.
دموکراسی را چیست ؟ را در لینک زیر بخوانید:
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/15/1.htm

**********************

از پروانه

دموکراسی امری است آموختنی یا اکتسابی ؟ جنابعالی آزاد هستید مشت هایتان را به هر طرف جولان دهید به شرطی که آن مشت به یک سانتی بینی بنده نرسد! عمل نرسیدن امری است اکتسابی نه آموختنی. یعنی در عمل اگر نزدی مردی و این مقدس است یعنی عملی پاک و منزه
به کاردانی نیست بلکه به عمل است یعنی آنچه آموخته ای مهم نیست مهم آن است آنچه آموخته ای و می گویی انجام دهی
در دانشگاه درس دموکراسی و حقوق بشر می دهد ولی در خانه خود به گوش همسرش و یا فرزندش می کوبد

*******************

از افشا

در مورد این که ما نسبت بزنان خودمان در مقام مادری و همسری و خواهری و ....خوب نبوده ایم بشما حق میدهم  ولی این رفتار ها ته مانده ارزشهای غلط ملی و مذهبی در تربیت ما و ارزشهایی است که در ما نهادینه شده است. مثلا میدانید که زنان ایرانی سالیان سال است که  رانندگی میکنند و با تصدیق رانندگی معمولی میتوان وانت بار را هم راند. در زمان شاه پاسبانی زنی را جلب کرده بود زیرا او وابت بار میرانده است!!! این که قانونا آن زن حق دارد که وانت را براند نتوانسته بود مامور اجرای قانون را مقید کند که زن وانت بار را براند.  رفتار غلط آن پاسبان از ارزشهایی بر آمده است که ناشی از سنن ملی و مذهبی ما بوده است.این سنن هم از عقل پیروی نمیکنند بلکه از ارزشهایی که بیک موضوع مقدس وصل است تغذیه میکنند.این تغذیه ارزشی از مقدسات اثبات نشده علمی باید در جامعه ما برچیده شود و در طی چند نسل دموکراسی را در کشور خود خواهیم داشت.ولی اگر دنبال آریا بازی  و کورش بازی و تعمیم زبان فارسی و کشتن زبانهای قومی برویم استبداد و زورگویی و چپاول و دزدی خواهیم داشت و نه دموکراسی و سکولاریسم.

 *******************

از پروانه

فرهنگ عشیره قبیله ای را چگونه می توانیدبر چینید؟ پای استدلالیات چوبی بود. شما از گفتار و کردار خانم عبادی که حقوق خوانده و به او صلح نوبل داده اند می نالید. و نمی بینید که مقوله دموکراسی برای این خانم هم نا شناخته است. به نظر می رسد شما با کورش و آریامهر مشگل دارید و نه با دموکراسی و حقوق بشر بیشتر دموکراسی کسب کنید ! مقدس و کورش و آریا مهر را باهم قاطی کرده و از همه جا وامانده اید
پایان ..

******************

از افشا

امثال من برای همین در اینترنت هستیم که این مسایل را بتوانیم نشان دهیم. شیرین عبادی یا احمق و یا مامور است که چنینی نظری را داده است. در جایی که خمینی تفخیذ دختر بچه شیرخوار و یا ازدواج با او را بنا به تقدسات دینی مطرح میکند امثال شیرین عبادی ها کور و کر باید باشند که بگویند اسلام با حقوق بشر (بخوانید عقل و تعقل ) سازگار است.امثال ما برای تفنن و یا خالی.. کردن عقده در اینترنت و یا هر وسیله ارتباطی دیگر نیستند بلکه ما خود را حامل حق و درستی میدانیم و وظیفه خود می بینیم برای رسیدن به عقلانیتی که در خدمت همگان است کوشش کنیم. مطمئنا آینده از آن ماست.
بشریت راهی بجز اختیار دموکراسی و عقلانیت برای بقای خود ندارد و این اتفاق خواهد افتاد.


*************

لطفا ویدئو زیر را ببینید


_________________

 

 

نقدی بر مناظره در باره سکولاریسم و نظرات اسماعیل نوری علا

http://efsha.squarespace.com/blog/2009/9/13/098552121342.html

 

Posted on Thursday, October 15, 2009 at 12:15AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>