« 2..........نگاهی بنظران سکسی ملایان جمهوری اسلامی | Main | اساس اخلاق عقل آزاد و رها و منطقی است »

1..............نگاهی بنظرات سکسی ملایان جمهوری  اسلامی

مسئله سکسی بخش بزرگی از اسلام را شامل میشود که گاهی مستقیم و گاهی غیر مستقیم است.در  نوشته های بعدی نظرات سکسی اسلام را مطالعه میکنیم. برای شروع بد نیست مقاله ای از یکی

:ازاسلامیستها  را بیاوریم

سکس در اسلام


بعضی گمان و تصورشان این است که اسلام مسئله غریزه جنسی و ارضاء شهوت را که در اصطلاح سکس نامیده میشود بکلی تخطئه کرده و فقط امر به معنویات نموده است و خلاصه بطور کلی پدر کشتگی دیرینه ای با مبحث شهوت داشته و لذا امر به پرهیز و فرار از آن داده است. درحالیکه این تصور بطور کل غلط می باشد و بدون شک کسانی که چنین فکری را به اسلام نسبت می دهند دو دسته بیشتر نیستند یا معاندین اسلام هستند که اینان با ذبح کردن دستورات اسلام و نسبت دادن غلط میخواهند مرزهای اعتقادی را نابود کنند تا بیشتر به شهوترانی بپردازند و یا ناآگاهان از اسلام هستند که بدون اطلاع از اسلام چنین حرفهائی را میزنندچرا که اسلام هم برنامه ای به عنوان سکس دارد وقابل توجه که : تنها مذهبی است که اینقدر دقیق درباره سکس بحث کرده و حتی وارد جزئیات آنهم شده است ، البته بله ، تنها نکته این است که کلمات و الفاظ فرق دارد و در اسلام به جای کلمه سکس ، کلمه زناشویی پر رنگتر است. لذا برای اینکه هم جواب معاندین داده شود و هم دوستانی که متوجه نیستند آگاه شوند بحث سکس در اسلام را مطرح میکنیم: اولا معنا و تعریف سکس چیست: سکس ( sex ) کلمه انگلیسی است که معادل معنای آن در فارسی ارضاء جنسی و برآورده کردن نیاز جنسی است در حالیکه این کلمه در نزد عده ای بمعنی ولنگاری و شهوترانی جلوه نموده و این تصور ، ملکه شده که هر جا کلمه سکس برده شد یعنی ولنگاری جنسی. البته شاید نحوه برخورد بشر غربی از این کلمه باعث چنین تصوری شده است ثانیا اسلام نه تنها به مسئله سکس و ارضاء شهوت کم توجه نبوده بلکه بیشترین توجه و دقیق ترین توجهات به این مقوله از سوی اسلام و خصوصا مذهب شیعه بوده . دوستان باید بدانند که اسلامی که به کوچک ترین نیازهای ما همچون خوردن و خوابیدن و نگاه کردن و حرف زدن و.... توجه داشته و برای آن بهترین برنامه ها را مطرح نموده بعید است که در مورد چنین مسئله مهمی ، بی توجهی یا کم توجهی داشته باشد . و همین قدر بدانید که اسلام شهوت را نه تنها منفور نمیداند بلکه آنرا جزء امور طبیعی انسان میداند و حتی کسانی را که از آن بهره درست نبرند و به آن بی توجه باشند مورد بازخواست قرار میدهد . بطور کل اسلام هم از آنانی که به کلی مبحث غرایز جنسی را همچون مسیحیت و راهبان تخطئه کرده و سفارش به دوری از آن میکنند . و هم از کسانی که چون یهود در آن افراط نموده و بشر را خلاصه در شهوت میدانند تبری جسته خوب است بحث را در دو قسمت مطرح کنیم : 1. توجه اسلام به غریزه جنسی 2 . نکوهش افراطیون توجه اسلام به این مهم : ما گوشه ای از توجهات اسلام به این مسئله را در اینجا بیان میکنیم . 1) شاید شما خوانده یا شنیده باشید که به پیامبر اکرم ( ص ) خبر دادند سه نفر از صحابه شما به بیابانها رفته و به عبادت مشغول شده و از زنان خود دوری گزیده بطوریکه زنان آنها متعرض اینکار شده اند . پیامبر وقتی این راشنید به مسجد رفتند و مردم را جمع کردند و فرمودند شما را چه میشود ، من که پیامبر شما هستم سه چیز را دوست دارم و از آن بهره میبرم و آنان زن و عطر و نماز می باشند . حال سئوال اینست که : این حدیث چه چیزی را میرساند؟ مگر نه اینکه پیامبری که آنهمه فضایل وکمالات دارد از این مسئله اینگونه یاد میکند تا به ما بگوید نیاز جنسی جزء طبیعیات انسان است و نباید از آن فرار کرد .و کسی که با همسرش همبستر میشود هیچگاه از معنویت دور نبوده و نخواهد بود . گرچه هدف خلقت لذت بری حیوانی نیست اما اسلام آنقدر مسئله را ظریف و لطیف مطرح کرده که میگوید : اگر تو همان لحظه ای که خودت را ارضاء میکنی و با جفت خویش همبستر هستی ، اگر این لحظه و آن حالات را فقط در مسیر لذت بری و خوی حیوانی وشهوت قرار بدهی جز همان شهوت چیزی عایدت نمیشود اما اگر آنرا جهت الهی بدهی هم لذت بری وارضاء شهوت نموده ای وهم عبادت و بندگی 2) در جای دیگری داریم که پیامبر به علی (ع) که از او عابدتر در دنیا نداریم چنین سفارش میکند که :یا علی جان هر گاه خواستی با همسرت همبستر شوی فلان ساعت و فلان وقت و فلان زمان و مکان و با این شکل و این نحو همبستر شو . و در آن هنگام این امور را انجام بده که اگر چنین کردی چنین وچنان خیری به تو میرسد و در آن هنگام چنین اموری را انجام نده که اگر انجام دادی چنین و چنان بدی به تو میرسد .( متن کامل روایات در بخش دوم مقاله مطرح خواهد شد )حال سئوال میشود آیا این اهمیت ارضاء شهوت در اسلام نیست که پیامبری با آن عظمت به علی (ع) آن یگانه عابد و زاهد حقیقی روزگار چنین میگوید که علی به وقت نزدیکی چنین کن و چنان نکن. ما اگر اهل مطالعات دینی بشویم می بینیم که در روایات ما چقدر درباره شب زفاف دستور آمده است و شاید کسی که از دین تصور خشک داشته باشد وقتی آنرا بخواند تعجب کند که چقدر اسلام به جزئیات به اصطلاح سکس دو زوج توجه کرده و برای همه آن جزئیات دستور داده است 3) غیر از این دو نکته : سئوال مطرح میشود که مگر اصلا خداوند در هستی چیزی خلق کرده است که بیخود باشد ؟مگر میشود خدای حکیم چیزی خلق بکند که هیچ فایده ای بر آن مترتب نباشد ؟ یقینا که چنین نیست و هیچ ذره ای در عالم خلق نشده مگر فایده ای داشته باشد حتی همان چیزهائی که ما گمان میکنیم هیچ فایده ای ندارد می بینی که سر جای خودش خیلی هم با فایده و مهم هست . پس باید دانست که شهوت فایده خاص خودش را دارد و اگر مهم و ضزوری نبود خلق نمیشد و در خلقت بشر لحاظ نمیشد . اما این که چگونه از آن باید استفاده کرد جای بحث است که گوشه هائی از آنرا درضمن بخش دوم مطرح میکنیم نکوهش افراطیون سکس: همان طوری که اسلام استفاده از سکس حلال را درست و با ارزش میداند به همان اندازه بلکه شدیدتر از سکس حرام تبری میجوید و انجامش را بر خلاف خلقت بشر معرفی میکند و آنرا به حیوانات نسبت میدهد و میگوید کسانی که به سکس حرام روی می آورند تازه کار حیوانی میکنند چرا که این حیوان است که در سکس مرز نمی شناسد و با هر مخالف از جنس خود نزدیکی میکند و هیچ ککش هم نمیگزد .البته در مواردی بوده که بعضی حیوانات هم ، از این سکسی که در بین دیگر حیوانات است و در قرن بیستم هم انسانها گرفتار آن شده اند حیا میکنند چنانکه امیر المومنین میفرماید : در کلاغ صفتی است که هنوز کسی جماع و آمیزس او را ندیده است . برای واضح شدن مطلب باید یک ذره دقت کرد. در یکی از همین سایتهای ترویج سکس غیر معقول و غیرمشروع نوشته بود که ((ما باید به مردم بگوئیم که سکس مثل غذا خوردن است پس همانطوری که به غذا خوردن کسی گیر نمیدهند باید به سکس مردم هم گیر ندهند و بگذارند دختر و پسر راحت سکس داشته باشند )) . اما اینکه سکس جزء طبیعیات بدن بشر است و مثل غذا خوردن در دایره ملزومات بدن قرار میگیرد هیچ حرفی نیست ولی باید توجه داشت به همین دلیل که سکس جزء طبیعیات سیستم بدن است نباید رو به سکس حرام و به تعبیر قرآنی سکس حیوانی آورد چرا که طبیعیات بدن در یک شرایط خاص بارور میشوند و مفید واقع میگردند و اگر آن شرایط را نداشته باشند ، نه تنها باعث رشد انسان که نخواهند شد بلکه باعث عقب ماندگی هم میشوند. به عنوان مثال همین غذائی را که این آقایان مطرح کرده اند ، سئوال میشود درست است که شما نیازمند به غذا خوردن هستید و ناچار از آن ، اما آیا هر غذائی را میخورید: اگر در ظرف غذای شما خون یا چیز نجسی بیفتد حاضر میشوید با وجودی که گرسنه هستید آنرا بخورید ؟ یقینا نه . شما آنجا حاضرید که گرسنه باشید اما نجس خوری و کثافت خوری نکنید مگر اینکه جان شما در خطر باشد و اگر نخورید از دنیا میروید.سئوال میشود آیا شما در هر زمان و هر وقتی غذا میخورید یا اینکه زمان مشخص و معلومی دارد وآن زمانی است که گرسنه میشوید ؟ یقینا خواهید گفت وقتی که گرسنه میشویم و آن همان صبح وظهر وشب است . آیا درهر موقعیتی غذا میخورید مثلا در حالی که در خیابان راه میروید و یا سوار اتوبوس هستید ؟ یا در حال نطق وسخنرانی هستید ؟ یقینا باز هم خواهید گفت خیر ، چرا که این یک قاعده عقلی است و ربطی به دین ومذهب ندارد که : هر سخن جائی و هرنکته مکانی دارد ، یعنی هر چیز باید به وقت خودش باشد . اگر میوه را قبل از رسیدن بچینید بی شک کال است و اگر دیرتر از وفتش بچنید یقینا ترش و خراب میشود مقوله سکس هم همینگونه است ، شما که برای طبیعی جلوه دادن ولنگاری و شهوترانی مثال به غذاخوردن میزنید و میگوئید چون طبیعی است به آن گیر نمیدهند ، به شما میگویم چطور در غذا خوردن شرایطش را مراعات میکنید چطور هر غذائی را نمیخورید و در هر مکانی و هر زمانی دهان نمیجنبانید اما در سکس هیچ قاعده ای را مراعات نمیکنید و به اینجا که میرسد تاسی از حیوانات میکنید و تازه اسم آن را هم تمدن میگذارید. شما که با وجود گرسنگی غذای مخلوط به چرک وکثافت را نمیخورید پس سکس مخلوط به حرام و با غیر همسر را هم باید ترک کنید و از آن دوری بجوئید چرا که این گونه سکس هم ، کثیف و آلوده به نجاست است به طوری که در روایات است وقتی زنا صورت میگیرد بوی گند زناکار عرش را متزلزل میکند و ملائکه از بوی گند زناکار عذاب می بینند . شما که در هر مکانی غذا نمیخورید وقائل به مکان خاص خودش هستید چگونه در مسئله ارضاء جنسی مکان نمیشناسید و امر میکنید باید آنرا آنقدر طبیعی جلوه بدهیم تا در هر مکان ولو خیابان و کوچه _ چنانکه در غرب چنین است _ خود را ارضاء کنیم. در حالیکه به قول امیر المومنین کلاغ از این شیوه شما خجالت میکشد و هنوز کسی ارضاء کلاغ را در ملاء عام ندیده است بله اسلام با ارضاء جنسی مشکل ندارد با سبک وسیاقش مشکل دارد . اسلام میگوید سبکی که شما در پیش گرفتید سبک حیوانی است و این در شان انسان با آن هدف بزرگ خلقت که رسیدن به کمال و خوبی مطلق که خداست نمی سازد شما چگونه به این جا رسیدید که پس از میلیونها سال از خلقت تازه به فکر این افتادید که همچون حیوانات سکس داشته باشید .و اسم این عقب نشینی از اصل بشریتتان و پیشرفت به سوی خوی حیوانات را تمدن و رشد میگذارید.بگذارید برای پایان این بخش داستانی را برایتان بنویسم تا مغرضین بدانند که خوی حیوانی دارند و به قول قرآن از حیوان هم پست ترند ( اولئک کالانعام بل هم اضل ) و دوستانی هم که اطلاع ندارند ولی فطرتی پاک و بی عناد دارند آنها هم پی به مسئله ببرند که اسلام از سکس نهی نکرده بلکه از سکسی که موجب پستی انسان و ذلت انسان است نهی کرده که گاهی مثل همین داستان حیوانات هم از آن خجالت میکشند و سنگینی بار آنرا تحمل نمیکنند اما داستان : شما میدانید یکی از سکس های حرام ، سکس با محارم غیر همسر است یعنی سکس با مادر و خواهر و... که متاسفانه دنیای غرب و انسانهای بی حیاء حتی آن حریم را شکسته و مرزی را در این موضوع مراعات نکرده اند . چرا که محارم هم در مسئله سکس مثل زن اجنبی وغیر محرم هستند . در کتاب دمیره الحیوان آمده است که شخصی که صاحب تعدادی شتر بود بچه شتری _که به آن هاشی میگویند _ را به مادرش ترقیب وتحریک میکرد ولی بچه شتر حیا میکرد و از جمع شدن با مادرش امتناع میکرد تا اینکه این شخص چشمان این هاشی را می بندد تا جائی را نبیند و سپس او را تحریک وترغیب به مادرش میکند و از آنجائی که بچه شتر نمیبیند و خوی شهوترانی حیوانی هم دارد با مادرش جمع میشود و نزدیکی میکند . اما وقتی صاحب او چشمانش را باز میکند و بچه شتر می بیند که با مادرش جمع شده است چنان شرمگین و عصبانی میشود که بی درنگ ابتدا آلت تناسلی خود را با دندانهایش میکند و خون از آن جاری میشود و سپس خود را بروی صاحبش که باعث چنین عملی بوده میاندازد و آنقدر خود را روی او نگه میدارد که آن شخص زیر دست وپای این بچه شتر له میشود و می میرد بله این داستان عبرتی است برای کسانی که اهل فکر باشند که بیندیشند چگونه حیوانی از سکس غیر متعارف رنج میبرد و خود و صاحبش را هلاک میکند ، اما این موجود دو پای حریص هیچ مرز و محدوده ای را سالم نگه نمیدارد و قصد خراب کردن همه دیوارهای عصمت است.

***********************************

:از افشا

اين مقاله فوق بيشتر از آن که سکس باشد مسئله ترويج اسلام غلط و پي آمدهاي غلط همان اسلام است.
اديان و اسلام همان طور که قادر به حل مسئله فيزيک و شيمي نيستند قادر به حل مسايل سکسي هم نيستند و با اسلام به حل مسايل سکسي رفتن اشاعه بي عقلي و عقب ماندگي در جامعه است.
اسلامي که موافق برده داري و بر ضد حقوق بشر است و بخداي قاتل اعتقاد دارد که در آياتش فرمان قتل مردمان دگر انديش(بخوان مخالفان با برده داري ومخالفان آدمهاي ضد انسان و هر چيز بد ديگر) براي تقويت جبهه فساد و ريا در زير نقاب دين داري تجويز کرده است که حکومت فعلي ملايان يکي از اين نشانه هاي اسلامي است.
در يک و يا دو قرن بعد از فوت محمد آن چنان فساد جنسيي بغداد را فراگرفت که غرب هنوز يک پس کوچه آن را هم نرفته است.

اصولا اسلام مخالف حقوق بشر است و راه حل اسلامي بر ضد انسانهاست. مثلا اسلام حقوق برابر در سکس براي زنان و مردان قرار نداده است و يک مرد سالاري قبيله اي راه انداخته است و زنان را از حقوق سکسي و حقوقهاي ديگر محروم کرده است. رفتار محمد در ازدواج با يک دختر زیر سن تشخیص که بيش از چهل سال با او اختلاف سن داشته است مشخصا بچه بازي يا پدوفيلي است و نبايد سرمشق مردم قرار گيرد.

حالا بعضی از اسلامیستها مثلا قبول ندارند که عایشه در زمان زفافش 9 ساله بوده است و میگویند 18 ساله بوده است ولی ملایان شیعه که در واقع همان اسلامیستها هم از آن ملایان نادان پیروی میکنند در کتب خود بنام توضیح المسایل ازدواج با دختر نه ساله(منظور ازدواج با عمل سکسی کامل است ) را نوشته اند و حتی ازدواج با دختر نوزاد را هم شرعی میدانند ولی دخول جنسی نباید صورت گیرد تا نه سالگی دختر ولی تفخید با ران و ...اشکال ندارد.چنین مکتبی نمیتواند راه حل بدهد برای مسئله سکس.اگر هم محمد در نه سالگی عایشه بوی دخول نکرده باشدعملا با تایید ملایان این ازدواج با کودکان در مقیاس میلیونها در جامعه مسلمین در طول تاریخ  انجام گرفته است

(و سنت رسول الله نامیده شده است (درست و غلطش مربوط بخودشان و لی اجرا شده است


در پايان بد نيست که نظرات طنز آمیز  ابراهيم نبوي را در مورد اين مقاله ببينيم:
http://khabarnameh.gooya.com/nabavi/archives/027647.php

سه شنبه 6 اردیبهشت 1384
ضرورت سکس وحشی برای سرنگونی خامنه ای


امیدوارم این نوشتار (اصطلاح نوشتار واقعا اصطلاح مزخرفی است) برای اثبات وجود سکس در انسان و حیوان و بقیه کافی باشد، وگرنه از این به بعد هرکسی در سایت های اینترنتی خواست از این تیترها سوء استفاده کند چنان دستش می اندازم که دیگر از این کارها نکند.
اخیرا آقای حسین خداداد یک مقاله در سایت خود و گویا نقل کرده اند (
http://khabarnameh.gooya.com/society/archives/027629.php) و در آن پیرامون ضرورت سکس و سخن گفتن در مورد آن که بخصوص در انتخابات خیلی ضروری است اشاراتی کرده اند و گفته اند: « این فقط اشاره کوتاهی است تا باب سخن میان متفکران باز شود و تاکید می کنم که نه علمی است و نه تکمیل و یک نوع اشاره به مطلب است برای شناخت نظر عموم مردم و آیا مایل به بحث می باشند. در واقع با این نوشتار دارم از متفکران دعوت می کنم که تابوها را بشکنند و وارد بحث شوند.» به همین دلیل من هم مثل آقای خداداد تلاش می کنم تا بقیه تابوهایی را که ایشان نشکستند بشکنم که مردم ایران خدای ناکرده تابونشکسته و لال از دنیا نروند. لذا نکاتی را عرض می کنم. من تلاش می کنم تا به پیروی از استاد خداداد که اخیرا دو مقاله درباره سکس نوشته اند و توجه خاصی به آگاهی مردم دارند و با همان ادبیات ایشان سخن بگویم. لذا کلیه اشتباهات از اینجانب می باشد.

1) مهم ترین ضرورت توجه به سکس دموکراسی و مردمسالاری است و بخصوصا مردمسالاری دینی می باشد، تا در این برهه حساس زمانی از آن طریق هم وبلاگ نویسان آگاه شده و هم به محضر دید بینندگان وبلاگی رسیده و از طریق مطرح ساختن سکس بتوان اشاراتی نمود، در ضمن لازم است از خانم مسیح علی نژاد نیز قدردانی نموده و چند استفتاء از آیت الله منتظری در مورد موضوع بحث (سکس) را نیز خاطرنشان ساخت.
2) اصولا سکس یک چیز خداداد است که خداوند این موهبت خداداد را در اختیار بندگان خود قرار داده تا از آن طریق در اینترنت نظرات خود را منعکس فرمایند و به محضر دید وبلاگی برسانند. خداوند از طریق اطفاء شهوات خداداد به بشر اعلام نمود که زن و مرد در یک چیز حداقل برابرند وگرچه بعضی تفاوت های سکسی را با هم دارند، اما از نظر حقوقی اطفاء شهوات باید برابر باشد. خداوند با قرار دادن اسباب و مسببات سکسی در انسان کاری کرده است تا زن و مرد به هم علاقمند شده و به همدیگر بصورت سکسی نگاه کرده و از اسباب و مسببات استفاده نموده و اطفاء غرایز در آنها صورت بگیرد.
3) بر اساس تحقیقات بسیار جدیدی که صورت گرفته است و خوانندگان وبلاگی باید به محضرشان برسد هم زن و هم مرد دارای سکس هستند و مردان بیشتر از زنان شهوت داشته و به همین دلیل زنان مظلوم واقع شده و فقط من و عمه ام مانده ایم که این نکات بسیار ظریف را به آنها اطلاع دهیم. کسانی که فکر می کنند فقط مردان سکس دارند این افراد به اسلام اهانت ورزیده و می خواهند اصول سکسی را که در بسیاری از موارد اسلام برای آن برنامه هم دارد انکار کنند.
4) یکی از ضرورت های سکس در انسان این است که هر موجود بالغی وقتی بزرگ می شود با دیدن جنس مخالف (اعم از اینکه زن یا مرد باشد) یک جوری می شود و در دلش نوعی دل پیچه و آشوب برپا می شود و احساس می کند نظام اسباب و مسببات در وی برانگیخته شده است. در این حالت انسان باید تابوها را شکسته و به سکس توجه ویژه ای نماید، در حین شکستن تابو مواظب باشید که جر نخورد. برخی ناآگاهان فکر می کنند این حالت دل پیچه بخاطر شکم روش است، اما دانشمندان معاصر معتقدند بخاطر سکس می باشد که به قول بعضی ها مال مردان ده برابر و به قول بعضی ها مال مردان تا چهارده برابر زنان است که از طریق شهوت خودش را به افراد نشان می دهد و آنها را به تابو شکنی وادار می کند.
5) اصولا بعضی افراد ناآگاه فکر می کنند اسلام برای سکس برنامه ندارد (برنامه اسلام را برای سکس در اینجا بخوانید
http://www.javaneiran.com/maghalat/SEX.HTM) و این ساده دلان نمی بینند چطور وقتی در تمام دنیای اسلام همه مسلمین وزارت برنامه و بودجه شان توپ است، چطور ممکن است برای سکس به این سادگی برنامه نداشته باشد. البته باید به این نکته توجه شود که کلمه سکس در اسلام و قرآن به همین صورت وجود ندارد و این کلمه انگلیسی است (sex) که ترجمه آن در فارسی ارضاء جنسی می باشد که این امر در حیوانات هم وجود دارد و اگر شش ماه یک حیوان را درنظر بگیریم بالاخره می بینیم. بعضی ها که بی شعور و خر و گه هستند فکر می کنند این کلمه به معنی شهوترانی است، در حالی که اینها خودشان شهوتران هستند و خواهر و مادر ندارند، ولی کسانی که شعور دارند می دانند که ارضاء جنسی که از طریق بدن انسان انجام می شود و این امر اخیرا تحقیق شده است امری است خداداد و اصولا سکس یک چیز خداداد است و اگر هیچ چیز نگوئیم همینطور خداداد باقی می ماند. برنامه اسلام برای سکس بسیار مفصل است و برخلاف یهود که سکس را نفی کرده اند اسلام عنایت خاص به آن داشته است. مثلا یهودیان اصلا سکس نمی کنند، چون برنامه برای سکس ندارند و وقتی یک یهودی بچه دار می شود بچه اش را از توی جوب پیدا می کند، نه از طریق نظام اسباب و مسببات که اسباب انسان هم یک چیز خداداد است و از روزی که انسان بدنیا می آید همراه اوست تا وقتی می میرد.( برای تابو شکنی در مطلب بعدی تصویر این مطالب را هم خواهیم گذاشت)
5) یکی از نکات مهم در سکس بحث معنویت و عشق است. تحقیقاتی که اخیرا در اروپا انجام شده نشان می دهد که گاهی اوقات مردان و زنان به هم تمایلاتی مانند عشق دارند که در این حالت شهوت آنان سکس عشقی است و وقتی شهوات آنان ارضاء می شود اشک شوق و تمایل بر آنان جاری می شود. این افراد هم سکس دارند، در بعضی از این افراد سکس چهار برابر آن یکی هاست، اما بعضی از افراد فقط برای اطفاء شهوت با هم نزدیکی کرده و تابوشکنی می کنند، در اروپا یک تحقیق نشان می دهد که بسیاری از آنان که به مراکز اطفاء حریق شهوات می روند به فاحشه خانه هایی مراجعه نموده و چون وقت ندارند عاشق آن زنان بشوند سکس می کنند و بدون اینکه یک کلمه حرف بزنند می آیند بیرون یا فقط به آن زن که او هم احساس دارد ولی مظلوم واقع شده، می گویند چقدر می شود. اما معنویت در عشق خیلی مهم است و لازم است وقتی مرد و زن با هم اطفاء شهوت می کنند به همدیگر نگاه کرده و در همان حال به دنبال نشانه های خدا در اندام و صورت معشوق بگردند، اگرچه ممکن است به جای اطفاء شهوات فیلسوف شوند، اما از این طریق یک کار بزرگی هم در راستای مردمسالاری کرده اند.
6) یکی از نتایج اخیر سکس که اسلام هم به آن توجه ویژه کرده است فرزند است که معلوم شده است بسیاری از فرزندان زنان در اثر کارهای سکسی بوجود می آیند.( چون فقط زنان حامله می شوند، نه مردان که ده برابر آنان قدرت سکسی دارند) ما تا به حال به این موضوع توجه نکردیم و بسیاری از اندیشمندان ما از این امر غافل بودند که وقتی اطفاء شهوت می کنند ممکن است بچه دار شوند. اگر در چند روز آینده از طریق نوشتن مطالبی در مورد مردمسالاری و یا آیت الله منتظری و مسیح علی نژاد خوانندگان این وبلاگ اضافه نشدند به روشهای جلوگیری از بارداری نیز می پردازیم، بخصوص در این برهه حساس زمانی که احتیاج به مردمسالاری سکسی هم وجود دارد.
7) در اینجا باید چند نکته را هم تذکر دهیم. در طول تاریخ بسیاری از بزرگان و حتی ائمه و پیامبران هم سکس داشتند و این امر را می توانیم از مطالعه دقیق در مورد آنان پیدا کنیم، حتی یکی از دانشمندان بزرگ دینی قرن پنجم نوشته است: نمی دانم چرا خوشم می آید؟ حتی حضرت موسی و داوود و یونس نبی هم سکس داشتند و صحابه پیامبر هم سکس داشتند.
8) امیدوارم این نوشتار (اصطلاح نوشتار واقعا اصطلاح مزخرفی است) برای اثبات وجود سکس در انسان و حیوان و بقیه کافی باشد، وگرنه از این به بعد هرکسی در سایت های اینترنتی خواست از این تیترها سوء استفاده کند چنان دستش می اندازم که دیگر از این کارها نکند.

لطفا به این مطالبات ها توجه نمائید:
اسلام، سکس و شهوت جنسی مردان، حسین خداداد
عبور از تابوی سکس و شهوت (
http://www.p-kh.blogfa.com/post-19.aspx)

توضیح مجید محمدی بر این مقاله:
1) سکس وجود دارد.
2) سکس میان زنان و مردان وجود دارد.
3) سکس میان مردان با مردان و زنان با زنان و بقیه با بقیه هم وجود دارد.
3) جمهوری اسلامی برای بقای حکومت کثیف خودش جلویش را گرفته است.
4) خامنه ای مهم ترین آدمی است که جلویش را گرفته است.
5) در کتابهای دیگر هم آمده است.
6) در سپاه هم سالها سکس بود.
7) سرکوب سکسی توسط خامنه ای وسیله حفظ اقتدارگرایی دینی است.

 

Posted on Tuesday, March 18, 2008 at 02:00AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>