« گذر از جمهوری اسلامی و ایجاد جمهوری دمکراتیک ایران | Main | سرزمین های عجیب و مردمان مهربان...............۴ »

سرزمین های عجیب و مردم مهربان.................۵

 

پستهای آینده در این وبلاگ ترجمه ای آزاد از کتاب

Strange Lands and Friendly People

by : William O. Douglas

published by Harper on 1951

 

pages: 51 to 55
اقوام ایرانی
ایران در دور دستها واقع شده است و راز آلود است اما  ما باید با آن بیشتر آشنا بشویم که بخاطر وجود نفت و اهمیت آن در زندگی امروزی مردمان غرب است.باید بدانیم ساختار ایران چگونه است و از چه تشکیل شده است.نفوذ ایران در فرهنگ ما دیر پاست.مثلا از زمان تحصیلات خود میتوانیم اطلاعات زیر را یاد آوری بکنیم:زرتشت که در ۶۶۰  قبل از میلاد  در آذربایجان استان شمال غرب ایران متولد شد بما آموخت که جدال خیر و شر تا همیشه ادامه دارد.او در باره ارزش و احترام انسان و نامیرا بودن روح صحبت کرد و موعظه نمود مانند خدا باشید
کورش کبیر بنا بر روایت تورات بابل را فتح کرد و یهودیان را آزاد کرد تا معبد خود را در اورشلیم بسازنند.
داریوش که قوانین ماد و پارس را اجرا میکرد دستور داد دانیال را به داخل قفس شیرها بیندازند(  از افشا: دانیال بر اثر لیاقت خود بمقامات بالا رسیده بود مغضوب داریوش قرار  گرفت .این داستان میخواهد بگوید که یهودیان مورد حمایت خداوندند وخداوند از طریق این حمایت شاهان را مجذوب میکندکه بندگان مومنش را دچار سرنوشت بد نکنند)وقتی که دانیال پس از یک روز سالم از میان شیرها برگشت شاه بدین یهودی او باور کرد و او را که محکوم بمرگ کرده بود  آزاد نمود.
خشایار شاه با استر ازدواج کرد و این سبب شد که کشتار یهودیان توسط هامان شکست بخورد ( از افشا: بجایش ایرانیان طرف دار هامان کشته شدند :  جشن پوریم) ر
تخت جمشید در ۵۰۰ قبل از میلاد توسط داریوش ساخته شد و دویست سال بعد توسط اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد.
سوفی گری که خدا را در زیباییها و گلها و دوستی ها کشف میکند
فردوسی و عمرخیام نظامی و حافظ  سعدی و جامی و ده ها شاعر دیگر که آوای کلام آنها موسیقی  سخن را بتمام دنیا رسانده است.
باب و بها الله که بنیان گزار دین بهایی هستند
این موارد بعلاوه فرش ایرانی و یک جوان جذاب که شاه ایران است و ترور افراد کابینه و  مسایل نفتی  همه معرف ایرانند.
ایران را که در دور  دستها  واقع است باید غرب بشناسد.موقعیت جغرافیایی ایران بسیار مهم است.یک پنجم نفت کشف شده جهان در ایران قرار دارد.بنادر ایران در خلیج فارس به هند و افریقا اجازه دسترسی میدهد.همسایه شمالیش روسیه است که ممکن است نفت بخواهد و یا جریان نفت اروپا را قطع کند.امروزه اسم رسمی این کشور ایران است ( پرشیا نیست)در ادامه اطلاعاتی از مردم ایران داده میشود
داشتن اطلاعات برای شناخت ایران و تجزیه و تحلیل حوادث لازم است.من برای شناخت این کشور اقوام  کرد - لر  - بختیاری و قشقایی را منبع اصلی خود میکنم.این اقوام آیینه ای برای درک ملت ایران هستند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 از افشا: من نمیدانم چرا بلوچ و سیستانی و کرمانی و خراسانی و گیلک و مازندرانی و آذربایجانی و ترکمن در نزد ایشان فراموش شده است.شاید برای این که مراد از این شناسایی نفت و بردن آن است و این عشایر و اقوام در اطراف تولید و انتقال نفت هستند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این اقوام که من در میان آنان زندگی کردم در دامنه رشته کوه زاگرس که از مرز روسیه تا ترکیه و سپس تا خلیج فرس ادامه دارد قرار گرفته اند.
برای این که این ملت را بشناسیم فقط با رفتن به ایران میسر نیست باید تاریخ این ملت را هم دانست.
ایران مانند ارمنستان سرزمین مهاجمان است. ابتدا اسکندر در ۳۳۱ قبل از میلاد و سپس اعراب در قرن هفتم بعد از میلاد و بعدا هم حملاتی از شرق توسط مغولان و تاتارها و ترکان صورت گرفت  . این حملات خرابی و کشتار ببار آورد و هنوز هم دهاتی بنام چنگیز اباد وجود دارد.این اقوام تورانی  یک هزار سال در ایران حکومت کردند و آخرین آنان سلسله قاجار است که یک ونیم قرن تا سال ۱۹۲۵ حکومت کردند.بعدا قدرت یدست یک ایرانی اصیل و خالص بنام رضا شاه افتاد که پدر شاه فعلی ایران است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از افشا: این طور که بنظر میرسد اطلاعات تاریخی این نویسنده که قاضی دیوان عالی آمریکا بوده است همگی از تبلیغات مغز شویی سلسله پهلوی و در تماس با آن مقامات دولتی بوده است. هیج کدام از کشورهای فاتح در ایران از خودشان ساکنانی در ایران نگذاشته اند نه یونان و نه عربستان و نه مغولان و نه تیموریان و یا سلجوقیان.در نگاه این نویسنده ترکمنهای قاجار اجنبی و بیگانه با ایرانی و اشغال گرند در صورتی که قوم قاجار از اول ساکن منطقه خود بوده است و هم چنین مردم آذربایجان نتیجه هجوم مغول یا ترکان آسیای میانه نیستند

آیا ترکان ایرانی از نسل مغولان مهاجم به ایران هستند؟

همیشه در ایران یکی از اقوام قدرت را بدست میگرفت و بعلت زیادی جمعیت ترکان ( ترکمنها و ترکان خراسان و کرمان و استان فارس و آذربایجان و استانهای هم جوار مثل ترکان قزوین و همدان و ساوه وقم  که قم در ترکی بمعنای شن  است ) میتوانسته اند بیشتر حاکم شوند ولی میبینیم که لرها با کریم خان زند بقدرت رسیده اند یا سیستانی ها با یعقوب لیث در ایران قدرت داشته اند. برای بدور بودن از تاثیرات غلط لازم است در مطالعه نوشته ایشان این مسایل را در نظر گرفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنابراین ایرانیها تاریخ خود را زیر سیطره اشغالگر ان طی کرده اند.بیگانگان در ایران کشور تاثیرات زیادی گذاشته اند.اعراب با زور شمشیر ایرانیان را مسلمان کرده اند.اما ایرانیان بدون شرط اسلام را قبول نکرده اند و اسلام شیعه خودشان را ساخته اند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از افشا: اکثریت مردم ایران در قدیم سنی بوده اند و شیعه شدن کشور اقدامی سیاسی برای جلوگیری تصرف کشور از سوی خلفای عثمانی بود که ایران را از تصرف عثمانی نجات داد با این که سلسله حکومتی در آن زمان صفویه  خودش از ترکان بود. لابد از نظر این نوسینده صفویه هم مثل قاجار اشغال گر و بیگانه است!!ر

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این توانایی بخصوص یکی از عللی است که ایرانیان توانسته اند فرهنگ خود را حفظ کنند اصلا اکثر کارهای ماندنی و درخشان ایرانیان در زمان اشغال کشور صورت گرفته است. اشغال برای مسپله بوده است ولی روحیه استقلال ایرانی سازنده بوده است

اشغالگران تاثیرات دیگری هم بر ایرانیان گذاشته اند.و سبب ملاحظه گری و محافظه کاری آنان شده است. مثلا گفته میشود که بله را در پنجاه و هفت شکل میتوانند ادا کنند  که معنای متفاوت داشته باشد.البته این گفته جوک است ولی قسمتی از حقیقت را در خود دارد.

افراد مسن میگویند ایران محلی است که آدم های غیر صبور را صبور میکند و آدمهای صبور در ان غیر صبور میشوند.این حرف هم قسمتی از واقعیت را در خود دارد.پزشک مشهوری در ایران بمن گفت مشکل من این است که از این مردم نمیتوانم علت اصلی بیماری آنان را بدانم.زندگی در زیر یوغ اشغالگران سبب تیز شدن غریزه حیات و مخفی کاری شده است.زندگی در زیر یوغ اشغال گران انسان را در هنر سر راست نرفتن برای بیان عقاید و خواسته های خود استاد میکند.خلاصه این وضعیت انسان را از به زندگی صلح امیز با دیگران در شرایط اختلاف در منافع میرساند.

..............................................................................

در کل ایرانیان بیشتر به آمریکاییان شبیه هستند .یرانیان آریایی هستند ولی مثل آمریکاییان سفید نیستند و رنگین پوست هستند سر آنان طویل است پیشانی بلند دارند بینی باریکی دارند  تمایل به لاغری دارند. با هوش و دوستانه هستند  طرفدار داستانهای بلند و نکته سنجی هستند. در کل به غربیان شبیه هستند که البته این خصوصیات در عشایر کمتر ودر شهرها بهتر میشود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از افشا: نوشته ها مرا یاد حرفهای هیتلر انداخت در زمان نگارش کتاب شش سال از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود. راه و روش هیتلر ضد انسانی و غلط علمی بود.بر اساس علم بیولژی انسان فقط یک نژاد داردو سیاه و سفید و زرد پوست هر کدام نژاد مستقل و جدایی نیستند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایل خان هر عشایری مثل شاه بود و شاه ایران در واقع شاه شاهان بوده است.ایل خانها مثل مجلس اشراف شاه را دراداره کشور یاری میدادند.ایل خانها بشاه ملیات میدادند و سرباز برای ارتش فراهم میکردند.ولی هر ایل عشایری استقلال زیادی در داخل افراد خود داشت که بیشتر از اختیارات ایالتهای آمریکاست. این سیستم از تقسیم اختیارات حکومتی سبب بقای ایران شده است گر چه زیر بنای آن فئودالی است ولی درکل سازنده و مناسب است.

در قرن هجدهم فاجعه بر ایران حاکم شد و یک قوم  بیگانه ترک بر ایران سلطه یافت تاثیرات این فاجعه تا کنون هم ادامه دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از افشا: قاجاریه قوم ترک بیگانه نیست بلکه ایرانی و ساکن ایران بوده اند و در سیاست صفویه دخیل بودند .بنظرم این اطلاعات غلط نویسنده از مطالبی است که از دولتیان وابسته به پهلوی شنیده است. موسیقی ایرانی در زمان قاجاریه رشدش از موسیقی دوره پهلوی بیشتر بوده است ورضا شاه از ترکیه دور تر نرفته بود شاهان قاجار اروپا دیده بودند و ناصرالدین شاه مدرن تر از رضا شاه عکاس ماهری بود. ارتش قاجار در حمله جنگ جهانی اول تلفات قابل مقایسه ای به مهاجمان انگلیسی و روسی وارد کردند و پایتخت کشور اشغال نشد و شاه بر قدرت باقی ماند ولی ارتش رضا شاهی یک ساعت هم مقاومت نتوانست بکند و لشکر شرق مشهد تا بندر عباس عقب نشینی کردوپایتخت اشغال شد و شاه هم اخراج شد

 اصولا لهجه فارسی تهرانی  همان فارسی فتحعلی شاهی است زیرا تهران زبانش فارسی نبوده است و شبیه زبان مازندرانی  بوده است.

لهجه تهرانی یکی از لهجه‌های زبان فارسی است که معمولاً در ایران لهجهٔ معیار شمرده و در رسانه‌های گفتاری ایرانی (به جز رسانه‌های محلی) از این لهجه استفاده می‌شود. همچنین در تدریس زبان فارسی در کشورهای غیرفارسی‌زبان نیز از این لهجه استفاده می‌گردد. لهجهٔ تهرانی به شکل کنونی از زمان قاجار به وجود آمده است و با لهجهٔ اهالی بومی تهران متفاوت است.

لهجه قدیم تهرانی هنوز هم در مناطقی مانند شمیران و دماوند وجود دارد ولی در معرض نابودی است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/لهجه_تهرانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنها سلسله قاجاریه را تاسیس کردند که توهینی براین خاک بود.آنها مردم را مورد سو استفاده مالی  و غیره قرار دادند آنها راکنترل کردند ولی حکومت نکردند.این سلسله ایران را برای منافع اقتصادی خودش میخواست و از سیستم فئوادلی آن بنفع خود بهره برد با جابجا کردن ایل خانها و حکمرانان   جای خالی آنان را به مظنه میگذاشت و هر کس پول بیشتری میداد حاکم میشد. این وضعیت توسط خریداران برای مناصب  پایین تر اقدام میشد و آن مناصب فروخته میشد.دولت تبدیل بسازمانی مخوف و سیری ناپذیر شده بود.این سازمان دولتی از مردم تغذیه میشد  وتمام دارایی آنان را غصب کرده بود. و پول سیاه هم برای این مردم باقی نمیگذاشت.

دادگستری برای فروش بود .قدرت برای سرکیسه کردن مردم بود.ارتش و نیروی پلیس تضعیف شد و فاسد بود و اصول اخلاقی ویران گشته بود.

تمام کشور مورد سو استفاده قاجار بود ولی نتوانستند به مخزن اصلی که همان عشتیر باشد برسند اینها در پناه کوه های بلند بودند.لرها - کردها  - بختیاری ها و قشقایی تا حدودی استقلال خود را حفظ کردند. در حقیقت قدرت این عشایر بیشتر هم شد زیرا کشاورزانی برای حمایت از تولید و مزرعه خود به این عشایر پیوستند تا کمتر مورد جور حکومت مرکزی باشند

 این عشایر براه قدیمی و سنتی خود ادامه میدادند تا این که رضا شاه در سال ۱۹۲۵ بقدرت رسید و سعی کرد که این عشایر 

را از حالت

 فئودالی بیرون بیاورد و اسکان دهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از افشا:احتمالا  رضا شاه برای بقای حکومت خودش میخواست که عشایر را کنترل کند.با مزدوری و ساخت و پاخت با انگلیس بحکومت رسید و برای اولین بار در ایران کسی شاه شد که پشتیبانی قومیتی و عشایری نداشت و احساس امنیت نمیکرد. این مسئله ای که هنوز هم  بعد از نود سال پایان نیافته است 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در کتاب خانه های ما این مردمان را درست توصیف نکرده اند بلکه آنان را وحشی هم خوانده اند.بعضی از این عشایر در ماموریت های وحشیانه اعزام شده اند و مورد سو استفاده قرار گرفته اند. اما من که در بین این عشایر زندگی کرده ام و با تمام رده های دست پایینی و ارشد این مردم صحبت کرده ام آنها میستایم.

امروزه آنان یک چهارم چمعیت ایران شانزده میلیونی هستند

آنان تحت حاکمیتی شبیه زمان قدیم خود هستند. ایل خان رهبر اصلی است و  زیر نظر او خانهای دیگر مثل کلانتران  که هر  کلانتر هزار خانوار یا بیشتر را سرپرستی میکند و مثل کدخدا که بیست خانوار را سرپرستی میکند

- اداره امور را بر عهده دارد

این چهار عشایر  نشانه استقلال و غیور هستند و امکانات زیادی دارند و سلحشور و دلبسته بخاک هستند اگر اراده سیاسی و عقلانیت لازم وجود داشت اینها را میتوان به نیروه های چریکی تبدیل کرد که هر اشغال گری را در دراز مدت با بدبختی از ایران بیرون بکند.آنها در سرزمینی زندگی میکنند که کوهستانهای بلند است و فقط با قاطر میتوان از آن گذشت. اینها همه جای خاک و غارها  و گذرگاه ها و چشمه ها را بخوبی میشناسند.ماموریت مرز داری آنان پیوستگی تاریخی دارد و هنوز هم به آن افتخار میکنند.اما فعلا سرنوشت این است که این نقش خود را کنار بگذارند و تغییر زندگی دهند .چیزی که همه جای دنیا هم اتفاق میافتد

 

 

 

Posted on Saturday, January 6, 2018 at 06:01PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>