لیستی از نوشته های قبلی
Saturday, July 16, 2011 at 01:53PM
افشا

صفحه اول

http://efsha.squarespace.com/

 

جامعه را بر چه اساسی باید اداره کرد: دین -عقل و علم و یا خواسته مردم

 

 

ایا اسراییل یک حکومت دمکراسی است ؟

http://efsha.squarespace.com/blog/2015/1/31/408277770652.html


نسخه اصلی مقاله «اللغة التركیة فی ایران» احمد کسروی در مجله العرفان سوریه به زبان عربی

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/4/29/602954076822.html

 

آیا مولوی مقدس و بدون خطاست؟

 http://efsha.squarespace.com/blog/2015/1/23/892530883132.html

 

 

___________________________________________

در مورد بنی صدر و التقاط اسلامی و دمکراتیک وی

قاطی کردن فعالیت سیاسی دمکراتیک با اسلام سیاسی 

نقد عقاید بنی صدر در باره اسلام و دمکراسی 

____________________________________________

هویت ملی چیست
رضا شاه پرستان بیگانه پرستان و ضد ایرانی هستند
نظم نوین خاور میانه
انقلاب آزادی خواهانه بدست ملا افتاد ؛ کی مقصر است؟
 
باورهای ترکیبی از دو ایدئولوزی متضاد چرا بوجود میایند؟
 
The origin of ISISمنشا داعش از کیست؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2014/8/9/the-origin-of-isis.html 
دکتر مصطفی رحیمی نماد روشنفکری ایران
http://efsha.squarespace.com/blog/2013/10/7/938293481081.html
 
ایران دمکراسی میخواهد نه ناسیونالیسم ضد دمکراتیک و ضد دین
http://efsha.squarespace.com/blog/2014/5/17/200426681167.html
چرا انقلاب شد نگاهی بر رفتار سرمایه داران ایرانی
http://efsha.squarespace.com/blog/2014/5/10/960521880124.html
 
 
پان ایرانیستها - عوامل ارتجاع ایرانی
 http://efsha.squarespace.com/blog/2014/5/8/139390564649.html
 
ریشه ها را بشناسیم ، ما از کجا ضربه میخوریم و ذره ذره آب می شویم
http://efsha.squarespace.com/blog/2014/5/6/419686250882.html
 
 
علی شریعتی عامل استعمار و یا مبارزی انقلابی
http://efsha.squarespace.com/blog/2014/1/25/357750907823.html
 
روشن فکری دینی تناقضی اشکار است
http://efsha.squarespace.com/blog/2013/11/24/435670916375.html
 
 
چرا بدون تشکیل یک جبهه قوی دمکراسی نمیتوانیم از شر استبداد رها بشویم
http://efsha.squarespace.com/blog/2013/5/20/053911867558.html
__________________________________
کوشش برای عدم تحریف معنای دمکراسی و انتخابات آزاد و غیره :آیا با دین میترایی میتوان به دمکراسی و سکولاریسم رسید؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2013/1/9/969616625117.html
__________________________________________________________________ 
 
دعوای بیهوده ایدئولوژی ها در ایران :بجز پذیرش ارزشهای مدرنیته (سکولاریسم و دمکراسی و حقوق بشر) چاره ای نداریم
http://efsha.squarespace.com/blog/2013/1/26/966837136359.html
______________________________
آیا ایرانیان نژاد پرستند؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/8/3/448053668898.html
 _______________________________________________
آیا انتقاد از ملت درست است یا این که این انتقاد نشانه دیکتاتوری منتقد است؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/7/23/307490214374.html
__________________________
یلدا یا کریسمس
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/12/19/542516652592.html
__________________________________
کارهای ژورنالیستی دکتر اشرفیان بناب 
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/8/24/816321988263.html
___________________________________
 
آیا ایرانیان نژاد آریایی هستند
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/8/15/286959975228.html 
آیا ترکان ایرانی از نسل مغولان مهاجم به ایران هستند؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/8/15/777269380210.html
وضعیت باخت - باخت در رابطه با تحریم جمهوری اسلامی یا حمله نظامی به آن
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/3/7/710036739257.html
 
حمله خارجی بلی یا خیر ؟ چه باید کرد؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/1/29/006831667365.html
 
ادیان سازمان یافته فقط دکانهای سیاسی و ضد خدایی هستند 
http://efsha.squarespace.com/689157715491/2012/3/12/762228230215.html
 
 سکس و دموکراسی-یک
 http://efsha.squarespace.com/blog/2009/6/6/198698887067.html
 
 
با نویسندگان بی سواد مثل ف سخن چه باید کرد
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/3/28/528166231339.html
 
شعر سعدي پاي چپ جديکار و سازمان ملل، فريدون مجلسي، اعتماد
http://efsha.squarespace.com/blog/2009/6/4/387621668541.html

 
دستخط اميرکبير، به يادِ استاد ايرج افشار آن مردِ آهسته (+ ويديو)، همنشين بهار
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/10/6/935072192232.html
 
نوروز را پاس بداریم و از تحریفات پهلوی در این جشن بپرهیزیم
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/11/26/254499565906.html
 
هفت سینی یا هفت سین
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/11/26/591949496239.html
 

حمله خارجی بلی یا خیر ؟ چه باید کرد؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/1/29/006831667365.html
 
 
آیا ملایان استقلال سیاسی دارند؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/1/18/220394812873.html
 
سعيد امامی: فلاحيان به من دستور حذف (کشتن)سيد احمد خمينی را داد
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/3/17/220181967204.html
 
 
خائنان به ایران و امنیت غذایی کشور و دشمنان تولیدات ملی را بشناسید
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/3/6/205228221984.html
 
آقای هالو شما هم در خط ارتجاع ناسیونالیسم آریامهری  هستید؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/2/19/007361272327.html
اهمیت ارزشهای حقوق بشری در ایران و در باورمندی مردم به این ارزشها برای شکست استبداد ایرانی اسلامی
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/2/774975790655.html
 
تروریسم چیست و تروریست کیست
راه مصدق راه ما باید باشد
در بارهء خاستگاه زبان پارسی دری- دکتر مهدی
چرا اقتصاد دلالی و کمپرادور بر اساس واردات بر ضد دمکراسی و همراه با دیکتاتوری است
 
ارزشهای حقوق بشری ودمکراسی و اقتصاد تولیدی در جنبش سبز باید پر رنگتر بشود
 
 
 
من ایران را واقعا دوست دارم
آیا دمکراسی و حقوق بشر ارتش و مبارزه مسلحانه لازم ندارد؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/12/4/116473276664.html
 
 

 
فواره چون بلند شود سرنگون شود
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/8/18/668583679799.html
 
 ترکیب ایرانی و اسلامی بودن رژیم احمدی نژاد
 
ملاحظاتی در حقوق اقوام ایرانی و فعالیتهای فعالین اقوام ایرانی
 
 
آیا در ایران امروزی قومی بنام فارس وجود دارد
 
 
 استفاده درست از عقل و خرد
 
 تفخیذ     
آیا فعالیت سیاسی مذهبیون غیر روحانی برای ارایه اسلام در پیشرفت ایران مفید است؟
 http://efsha.squarespace.com/blog/2010/7/12/163562285981.html
 
 فعلا جامعه بدون دین دیده نشده است
 
دموکراسی چیست؟
سکولاریسم چیست؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2009/10/15/236489364178.html
 

روشنفکر کیست و روشنفکری چیست


 
عقب ماندگی ایران
 
 منشا و هویت ژنتیکی ایرانیان1
سی سال پس از مذاکرات مخفیانه با سولیوان!
 
تحریف در قرآن
 
چرا حافظ محبوب است؟
 
معنا و تفسير غزليات حافظ
 
علت تحولات اجتماعی....1
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/6/1-1.html
مجازات ملایان پس از برکناری از قدرت
 
آیا راهی و ارزشی برای اتحاد اېوزیسیون ایرانی موجوداست؟

 
چرا اتحاد حاصل نمیشود؟
 
 
 آیا امکان باز تولید استبداد در پی پیروزی جنبش سبز وجود ندارد؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/1/18/956557862221.html
 
  
نگاهی بنظرات سکسی ملایان جمهوری اسلامی
 
 
شعر ترکی حیدرباباوترجمه فارسی آن
 
 
سرمایه داران جهان خوار
 
رضا شاه صدمه زننده به ایران یا حافظ آن
 
مسایل ایران فقط سیاسی نیست نگاهی برهبری اپوزیسیون از این زاویه
آیا الله- یهوه و خدای عیسی همان خدای اصلی عالمند؟
 
 باز تولید استبداد در ایران چگونه صورت میگیرد
ارزشهای دینی و ملی استبداد زا حکومت استبدادی و در نتیجه عقب ماندگی ایران را سبب میشود
 
تاریخ آذربایجان در اوایل قرن بیستم
باندی که رضا شاه را بقدرت رساند
تجلیل کنندگان رضا شاه نیروهای وابسته بسرمایه داران جهان خوار هستند
 
 
 
درباره هویت ایرانی - دکتر عطا هودشتیان
واقعیاتی در باره محمد رضا شاه1320-1357
باستان شناسان آلمانی هم دیکتاتوری و آدم کشی کورش را تایید کردند
كتابهاى درسى تركى كودكان در دوره دولت تركي- آزربايجاني قاجار - سؤزوموز
مسخره بازی با«کورش»:از جشن های 2500 ساله تا «بسيجی» کردن کورش 
چگونه برای ما تاریخ ساختند و ما را چاپیدند
به معصومیتهایی که در آتش سوختند.
- Economy should be Democratic-اقتصاد باید دمکراتیک بشود
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/9/6/-economy-should-be-democratic.html
ماجرای ارمنی های نازنین در پناه روسیه و ملایان
حکومت عدل علی فریب است
امیر کبیر؛ بهاییان و مصدق
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/1/12/306069625989.html
ایا دینهای بابی و بهایی یک نوع رنسانس دینی ایرانی بود؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/1/14/142143473545.html
1.............مشخصات یک سایت خوب گفتمانی چیست
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/5/1.html
ناسیونالیسم چیست؟ آیا در تضاد با حقوق بشر است؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/6/19/452862936114.html
فردوسی ایدئولوزیک هشتاد ساله است و فردوسی اصلی هزار و هشتاد ساله
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/6/13/521351973555.html
شما چی فکر می کنید؟ _علیزاده طوسی
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/5/_.html
 
 
مسئله ایران چیست؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/6/5/152597720474.html
دکتر ضیا صدرالاشراف :اشکال حکومت در ایران - ویدئو
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/4/18/031865225131.html
فاشیزم در فاشیزم - Farhad Vakof
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/10/21/-farhad-vakof.html//
ثواب لواط برای بازجو
خمینی نوکر جهانخواران سرمایه دار و مزدور ضد ایرانی
http://efsha.squarespace.com/blog/2009/8/21/167827672667.html
خمینی در روز کودتای مرداد در خیابانها بنفع شاه کار میکرد
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/8/20/296385958860.html
چگونه مبارزه مداوم غیر خشونت زا با دیکتاتور بکنیم
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/9/4/952514888474.html
بکسانی که مسایل ایران را فقط سیاسی میبینند وتقاضای انقلابی مسلحانه دارند چه باید گفت؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/9/21/935534028182.html
آیا روشنفکران بدنبال خمینی بودند و یا مخالف خمینی
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/1/15/340166869537.html
همسویی رضا شاه با هیتلر نژاد پرست
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/26/927951641082.html
ملاقات مادر شاه با هیتلر و با استالین
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/12/17/042528131223.html
آیا جهان میتواند خطر جنگ جهانی را پس بزند؟Thrid Wrold War is a crime
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/10/5/thrid-wrold-war-is-a-crime-against-humanity.html
چرا انقلاب شد؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2009/3/3/107775568005.html
فاجعه سینما رکس آبادان/ بخش دوم و پایانی
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/2/11/858667415467.html
بکسانی که حقوق بشر و دمکراسی را دروغین و دامی برای کشور میدانند چه باید گفت
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/2/12/702504942419.html
نقدی بر برنامه رادیو بی بی سی در باره سکولاریسم
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/9/30/855780752430.html
علل شکست انقلاب بهمن را لازم است مطالعه کرد
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/8/28/915092774616.html
چرا انقلاب مشروطیت شکست خورد؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/8/6/964861023839.html
نجات ایران در بر پایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خودکفایی علمی و اقتصادی است
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/8/4/542925698210.html
کسروی مزدور رضا شاه و مبلغ ایدئولوژی ایران باستانی وی
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/25/597270003773.html
چرا از تمدنهای غیر آریایی ایرانی تجلیل نمیشود؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/12/874526581111.html
مسئله ایران چیست؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/6/5/152597720474.html
اشعار جعلی در شاهنامه
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/11/20/183233404525.html
نگاهی به فدرالیسم در ایران
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/3/12/461895189072.html
ناسیونالیسم سلسله پهلوی
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/6/22/252154768527.html
 

تعریف دمکراسی بنده و این رفیق کمونیست ما

 

Article originally appeared on افشا (http://efsha.squarespace.com/).
See website for complete article licensing information.