« بختيار: اسطوره و واقعيت، هدف از کودتای نوژه (بخش دوم)، محمود دلخواست | Main | فلسطینی مساوی است با یهودی در حکومت هیتلر »

قمه زنی

 

 

یدون كه گند قمه زنی و

زنجیر زنی پس از سد ها سال
قمه زنی ( لابد از سوی استعمار مرموز

 انگلیس ها در زمان شاه

اسماعیل و آل بویه !! ) در

آمده، حزب اللهی
های عمله جهل اسلامی راه

افتاده اند كه این آیین گویا
كار استعمار بوده و چون مدركی

ندارند، میگویند مرموز بوده !! و

امّا فتوای چند آیت الله گاو تر

از این عمله ی جهل:


عکس مراجعی که فتوا به استحباب

و جواز قمه زنی داده اند:مرحوم میرزای نائینی قدس سرهمرحوم حائری قدس سره
سید محمد صادق روحانیسید محمد صادق روحانی سید صادق شیرازی

 شیخ حس

ین وحیدشیخ مح

مد تقی بهجتسید عل

ی سیستانیشیخ یوسف صانعی

استفتاء از حضرت ایت الله سیستانی در مورد قمه زنی:

یکی از روحانیون اصفهان

چندی پیش از حضرت ایت الله سیستانی در مورد قمه زنی سوال کرد که

ایشان فرمودند من نظر دارم ولی ان را اعلام نمی کنم. اما چندی

بعد یکی دیگر از روحانیون اصفهان (سید ر -ه) به ایشان عرض کرد

که ما مقلد شما هستیم، نظر شما در مورد قمه زنی چیست؟

ایشان فرموده بودند جایز است. همچنین پسر ایت الله سیستانی

اظهاراتی داشته اند که متاسفانه به دلیل اینکه حوصله

دردسر ندارم ان را عنوان نمی کنم __________________
خـِرد، زنده ی جـاودانی شـنـاس * خـِرد، مـایه ی زنـدگانی شـنـاس

 

رييس کل دادگستری استان اصفهان: بازداشت۵۰ نفر در حوادث اخير

 خمينی‌شهر و تشکيل پرونده‌ مربوط به قمه‌زنی در اين شهر، ايسنارييس کل دادگستری استان اصفهان با اعلام بازداشت حدود ۵۰ نفر در حوادث

 اخير خمينی‌شهر، گفت: در اين حادثه جوان ۱۸ ساله‌ای نيز کشته شد که

عامل اين قتل تاکنون شناسايی نشده است.
دکتر غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا، در تشريح

اين حادثه اظهار کرد: در روز هفتم محرم عده‌ای با در دست داشتن

 زنجير تيغی در نظم شهر اخلال ايجاد کرده بودند

که به دنبال حضور ماموران برای

 متوقف کردن اين اخلال درگيری به وجود آمد و در نهايت تعدادی از افرادی

 که محرک اين حادثه بودند بازداشت شدند.
وی ادامه داد: در روز عاشورا نيز عده‌ای

که درخواست آزادی افراد بازداشت شده

 را داشتند، با تخريب شيشه‌های فرمانداری

و شهرداری، ‌آتش‌زدن معابر عمومی

 و تجمع و بستن جاده اقدام به اخلال

در نظم عمومی کردند که در اين جريان

 جوان ۱۸ ساله‌ای نيز کشته شد که

هنوز مشخص نيست که چه کسی او را

به قتل رسانده است. رييس کل دادگستری استان اصفهان با تاکيد بر

 اين‌که بحث حکومت نظامی و تعيين زمان برای خروج از منزل در

 خمينی‌شهر مطرح نبوده است، گفت: پرونده‌ی مربوط به قمه‌زنی

 در خمينی‌شهر و درگيری‌های ايجاد شده به دنبال آن در دست پيگيری است.
وی افزود: در اين حوادث بالغ بر ۵۰ نفر که اقدام به اخلال در نظم عمومی

 و تمرد در مقابل ماموران کرده بودند در چند مرحله بازداشت شدند که برخی با

 سند آزاد شدند و پرونده بازداشت‌شدگان ديگر در حال رسيدگی است.
رييس کل دادگستری استان اصفهان با تاکيد بر اين‌که تعد‌ادی از ماموران

 نيز در اين درگيری مجروح شدند، کشته شدن ۴ نفر توسط ماموران در اين درگيری

 را تکذيب کرد.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
از افشا
اسلام نه تنها حلال مشکلات

ما نیست بلکه مساله ما و

 یک مساله ساز در جامعه ماست

بایداز اسلام و

 خرافات آن که توسط ملایان نادان

اشاعه داده شده

 است دوری کرد

برای آن دسته ای که فکر میکنند با خرافات میتوانند

 بجنګ خرافات روند باید بګویم که این راه بجایی

 نخواهد رسید یا خرافات و اسلام باید از عرصه اجتماع و

 اداره آن بکناری برود و یا این که حکومتهایی مثل

ملایان را و فساد و کشتار آنان را باید برای همیشه بېذیرید

 

 

Posted on Sunday, January 11, 2009 at 05:03PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>